City Creators

A COWI blog about Urban Development

Assens viser vejen til Odense med City Sense™

Leave a comment

City Sense_Assens

Also available in English
I forbindelse med et flerårigt projekt, der skal forbedre fremkommeligheden på hovedvejen imellem Assens og Odense, har Assens Kommune valgt at etablere City Sense™ til at kortlægge rejsetiden i dag og til at evaluere de forbedringstiltag, der gennemføres over de næste år.

Løsningen bygger på 6 målepunkter, og samtidig anvendes data fra Odense Kommunes tilsvarende løsning på Sdr. Boulevard, så der kan foretages en komplet kortlægning på hele strækningen mellem Assens og Odense.

For en brøkdel af den samlede anlægsøkonomi for forbedringstiltagene på strækningen kan City Sense™ således dokumentere effekten af investeringerne.

City Sense™ leveres af COWI i et samarbejde med Blip Systems, der står for den tekniske løsning. COWI designer målesystemet, gennemfører tests, konfigurerer beregningsmetoder, opsætter software samt visning af resultater og udarbejder samlet dokumentation for systemet.

Assens shows the way to Odense using City Sense™

Over the next three years, Assens Municipality is carrying out a project aimed at reducing travel time between Assens and Odense. Assens decided to establish City Sense™ to map the current travel times and to evaluate the effects of project activities carried out over the years.

The solution is based on six measurement points between Assens and Odense, but also uses data from the existing City Sense™ solution implemented in Odense. Hence, complete mapping of travel times on the entire route between Assens and Odense is a reality.

For a fraction of the total construction costs of reducing travel time, City Sense™ is now key to documenting the impact of investments along the route.

 City Sense™

City Sense™ is provided by COWI in collaboration with Blip Systems (responsible for the technical solution). COWI designs the system, conducts tests, configures calculation methods, sets up software for viewing results and finally prepares in-depth documentation of the system.

Want to know more about City Sense™ and the project in Assens?

Jonas Hammershøj Olesen
+45 5640 7992
jool@cowi.dk

Rasmus Albrink
+45 56 40 18 75
rsal@cowi.dk

Leave a Reply