City Creators

A COWI blog about Urban Development

5 km moler, 2 km kaj og 155 ha nyt land: VVM og plangrundlag for Frederikshavn Havn er klar

Leave a comment

vizu_overbliksfoto_blog

Frederikshavn Havn er en af Danmarks mest betydningsfulde maritime industrihavne.  De kommende år står havnen overfor en omfattende udvidelse – baseret på den masterplan COWI udarbejdede sidste år.

COWI har nu gennemført omfattende VVM-undersøgelser af udvidelsen, og vilkårene for projektet er nu konkretiseret og synliggjort for bygherre, myndigheder og offentligheden. VVM’en har særligt belyst forholdet til stenrev og beskyttede dyre- og plantearter i området, fredningen ved Hirsholmene, det nærliggende Natura 2000-område, samt de landskabelige forhold. Planerne er udsendt i offentlig høring sammen med VVM’en. Se dokumenterne her.

COWI har endvidere udarbejdet et planlægningsgrundlag for havneudvidelsen i form af lokalplan og kommuneplantillæg i samarbejde med Frederikshavn Kommune og Frederikshavn Havn.

Havneudvidelsen omfatter bl.a. 4,8 km nye moler, godt 2 km ny kaj, uddybning af sejlrenden, og et bassin til Panamax-skibe, dvs. skibe, der er dimensioneret til at passere Panama-kanalen. Der etableres ca. 155 ha nye landarealer, der giver havnen nye store udviklingsarealer til service-, forædlings- og produktionsvirksomheder. Projektet forventes realiseret i 3 etaper over de kommende 5-6 år.

Se også: Masterplan for Frederikshavn Havn: Udvidelse for 500 mio. kr.

Vil du vide mere:

Planlægning: Henrik Søe Lysgaard
hsly@cowi.dk
+45 5640 7613

VVM: Erling Povlsen

erp@cowi.dk
+45 5640 2245

Projektrådgiver: Claus Quist Nielsen
cqn@cowi.dk
+45 5640 7752

Leave a Reply