City Creators

A COWI blog about Urban Development

Bæredygtige tiltag er et must i klimatilpasningen af fremtidens byer

Leave a comment

København d. 14 augOrange_blog

Klimaændringerne og i særlig grad risikoen for oversvømmelse fra hav og himmel er en udfordring for samfundet. Omkostningerne efter oversvømmelse kan være, at ejendomme tabes til havet, eller at de bliver meget dyre at forsikre. Vi sætter tværfagligheden i spil og integrerer risici, løsninger og økonomi i bæredygtig planlægning.

De seneste års klimaerfaringer kalder på klimaplanlægning og tilpassede byer. Vi har blandt andet erfaret, at der er store omkostninger forbundet ved at lade stå til, men at det også er omkostningsfuldt at løse problemerne.

Den store lommeregner har været i brug efter de senere års klimahændelser. Bodil-stormfloden i december 2013 var årsag til næsten 3.000 erstatningssager hos Stormrådet, mens skaderne efter juli-skybruddet i 2011 blev fastslået til 6 milliarder kroner. Hvis der ikke handles, vil skaderne stige i takt med klimaændringerne.

MEDFINANSIERING

Planlægning alene giver desværre ikke færdige klimatilpasningsløsninger. Derfor er finansiering af de projekter, som skal medvirke til færre oversvømmelser, en ikke uvæsentlig del af udfordringerne. Af den grund er medfinansieringsprojekter som en af finasieringsmulighederne særligt aktuelle. Medfinansiering er projekter, hvor forsyningens takstmidler må bruges til at betale de vandrelaterede elementer af et kommunalt projekt, hvis det er omkostningseffektivt i forhold til en sædvanlig løsning. Det kan føre til spændende og anderledes løsningstilgange, som både rummer løsninger til normalt serviceniveau, men også skybrudsløsninger op til eksempelvis 100-års hændelser i et samarbejde mellem kommune og forsyning.

Vi har erfaring med ansøgninger om medfinansiering, og sammen med vores planlæggere og oversvømmelsesspecialister finder vi frem til de omkostningseffektive, rekreative og fremtidsorienterede løsninger.

Vil du vide mere?

Henrik Brødsgaard Pedersen, Aalborg
hbp@cowi.dk
+45 5640 6920

Troels Degn Hansen, Aarhus
trdh@cowi.dk
+45 5640 6848

Troels Christiansen, Lyngby
trch@cowi.dk
+45 5640 2587

Leave a Reply