City Creators

A COWI blog about Urban Development

Sjælland har fået flere prikker – City Sense™ er nu også i Roskilde og Slagelse

Leave a comment

City Sense Sjælland Blog

Also available in English

Roskilde Kommune etablerer City Sense™ med 30 målepunkter på strategiske placeringer på trafikvejnettet. Løsningen skal hjælpe Roskilde Kommune med at skabe et dokumenteret overblik over de trafikale udfordringer samt til at evaluere på forbedringstiltag. I Slagelse etableres City Sense™ som et led i evaluering af en forbedring af busfremkommeligheden omkring stationen.

Dermed spreder prikkerne sig på Sjælland, hvor City Sense™ nu anvendes til at kortlægge rejsetider i 7 kommuner – og i praksis nærmer vi os med hastige skridt 100 individuelle målepunkter, som stort set har omringet København.

Da den grundlæggende filosofi bag City Sense™ er, at alt foregår i samme tekniske system, kan data fra de enkelte målepunkter kombineres. Rejsetider kan derfor nu kortlægges imellem eksempelvis Roskilde, Køge, Ballerup og Slagelse.

Der er derfor også plads til flere Sjællandske kommuner – og investeringen bliver billigere og billigere i takt med, at flere kobler sig på, da data netop kan deles og udnyttes på tværs!

City Sense™ leveres af COWI i et samarbejde med Blip Systems, der står for den tekniske løsning. COWI designer målesystemet, gennemfører tests, konfigurerer beregningsmetoder, opsætter software samt visning af resultater og udarbejder samlet dokumentation for systemet.

Vil du vide mere om City Sense™ og projekterne på Sjælland?

Jonas Hammershøj Olesen
+45 5640 7992
jool@cowi.dk

Rasmus Albrink
+45 56 40 18 75
rsal@cowi.dk

——–English Edition————–

The dotted Zealand – City Sense™ is now implemented in Roskilde and Slagelse

Roskilde Municipality is establishing City Sense™ with 30 measuring points at strategic locations on main road network. The solution will help Roskilde Municipality to create a documented overview of the traffic challenges as well as to evaluate future improvement initiatives.

In Slagelse City Sense™ is established as part of the evaluation of the reduction of bus travel times around the train station.

This adds quite a few dots on Sealand where City Sense™ is now used to map travel times on roads in 7 different municipalities – and we are currently approaching 100 individual measuring points which now have almost surrounded Copenhagen.

Since the basic philosophy supporting City Sense™ is that every solution is based on a single technical platform, data from individual measuring points can be combined. Therefore, travel times may now be calculated in real time between, Roskilde, Køge, Ballerup and Slagelse.

However, there is room for more municipalities in Zealand – and the initial investment becomes cheaper as the number of customers dials up. Data can easily be shared and utilized across the separate solutions.

City Sense™ is provided by COWI in collaboration with Blip Systems (responsible for the technical solution). COWI designs the system, conducts tests, configures calculation methods, sets up software for viewing results and finally prepares in-depth documentation of the system.

Want to know more about City Sense™ and the project in Zealand?

Jonas Hammershøj Olesen
+45 5640 7992
jool@cowi.dk

Rasmus Albrink
+45 56 40 18 75
rsal@cowi.dk

Leave a Reply