City Creators

A COWI blog about Urban Development

Aktion eller reaktion – hvornår og hvordan klimatilpasser vi fremtidens byer

Leave a comment

lemvig2_blog

Projekter til sikring mod oversvømmelse igangsættes ofte på baggrund af oplevede hændelser og ikke altid på baggrund af forudseenhed. Men vi er faktisk i stand til præcist at vurdere, hvor der bør sættes ind, inden den næste ekstremhændelse opstår og dermed agere frem for at reagere.

Vi mener, det er fornuftigt at gøre noget om og at ændre gamle planer og prioriteringer. Vi har i Danmark høstet dyre erfaringer og er blevet meget bedre til at beregne og kortlægge, og det skal vi turde arbejde ud fra. Så er vi lidt mere tilpasset, til næste gang noget ekstremt ruller ind over landet. Det mener vi er god rådgivning.

Læs vores nye brochure om klimatilpasning.

Stormen Bodil i december 2013 mindede os om, hvor voldsomme stormfloder kan være. Og der er alt mulig grund til at huske stormfloderne, når vi diskuterer klimatilpasning.

Vores byer er placeret forskelligt i landskabet og ved kysten. Helt overordnet kan man sige, at nogle byer er pandekageflade, nogle ligger på skrå, mens andre er en kombination. Forskellige byer kræver forskellige løsninger, og vi skal turde tale om løsninger for de mest truede dele af disse byer. En af løsningerne kan være, at der over tid skal ændres arealanvendelse fra bebyggelse til rekreative arealer i de mest udsatte områder. Det er almindelig praksis at udarbejde helhedsplaner for byfornyelse eller for en ny vej. Måske er tiden inde til også at udarbejde helhedsplaner for nogle af de udsatte områder.

I stenalderen havde man sommer- og vinterbopladser. Sommerbopladserne lå nede ved åen, hvor det var særligt godt at fiske. De blev dog ofte oversvømmet i vinterhalvåret. Derfor bosatte man sig lidt længere oppe på land om vinteren. Det er måske tid til at erkende, at vi har bygget helårshuse på nogle af sommerbopladserne, hvor vi nok ikke ville bygge igen, hvis vi fik muligheden i dag.

Skal vi beskytte eller flytte? Hvordan og hvornår? Lad os vælge de rigtige løsninger det rigtige sted.

Vil du vide mere?

Henrik Brødsgaard Pedersen, Aalborg
hbp@cowi.dk
+45 5640 6920

Troels Degn Hansen, Aarhus
trdh@cowi.dk
+45 5640 6848

Troels Christiansen, Lyngby
trch@cowi.dk
+45 5640 2587

 

Leave a Reply