City Creators

A COWI blog about Urban Development

Har du et interessant indlæg? COWI søger indlæg til Skandinavisk PTV Vision brugergruppemøde for VISUM og VISSIM

Leave a comment

Konference_blog

Tiden nærmer sig for næste skandinaviske PTV vision brugergruppemøde, som afholdes torsdag den 18. september 2014 i Kongens Lyngby.

Mødet henvender sig til trafikplanlæggere som er nuværende eller potentielle brugere af VISUM, VISSIM og de øvrige programmer fra PTV. Der vil være gode muligheder for at udveksle erfaringer med andre brugere.

Da vi gerne vil sikre et interessant og varieret program for alle deltagere, vil vi meget gerne invitere alle brugere til at byde ind med forslag til korte indlæg under brugermødet. Vi kvittere alle indlægsholdere med ikke at skulle betale deltagerafgift.

Har du et interessant indlæg så send en mail til Julie Storgaard Espensen via mail:jues@cowi.dksenest den 10. august 2014 med angivelse af indlægsholderens navn og indlæggets titel, sammen med en kort beskrivelse af indholdet (3-10 linjer).

På brugergruppemødet vil du, ud over brugernes egne indlæg, blive præsenteret for nye faciliteter og funktioner i programmerne, samt forskellige indlæg omkring programmernes anvendelse i praksis. Derudover vil vi informere omkring nyhederne fra det internationale brugergruppemøde som blev afholdt i Berlin juni 2014 af PTV.

Programmet fastlægges endeligt medio august 2014, og umiddelbart derefter vil indbydelse med mulighed for tilmelding blive udsendt, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

COWI arrangerer de skandinaviske brugermøder med støtte fra PTV, producenten af PTV Vision programpakken. COWI er skandinavisk Solution Partner for PTV.

Du er mere end velkommen til at dele denne “opfordring” med kollegaer og kontakter du mener, kunne være interesseret i at holde et indlæg eller deltage.

Vil du vide mere om brugergruppemødet?
Julie Storgaard Espersen
jues@cowi.dk
+45 5640 1074

Leave a Reply