City Creators

A COWI blog about Urban Development

Det regner også i Tyskland – hvad gør de?

Leave a comment

Regnvandsekskursion_25

I 2013 deltog planlæggere og designere fra COWI i en studietur til Hannover og Ruhr-distriktet i Tyskland. Turen førte vidt omkring og vi blev introduceret til et stort naturgenopretningsprojekt langs Emscher-floden, hvor man de sidste 20 år har arbejdet med et stort naturgenopretningsprojekt til flere milliarder euro. Vi besøgte parker, industriområder, boligområder og kvarterløftsområder, hvor der er arbejdet med LAR. Vi fik også et billede af, hvordan LAR kan indgå i planlægningen – fra byggesagsbehandling til helhedsplaner – og hvordan LAR kan anvendes i forbindelse med borgerinddragelse og idéværksteder. Konklusionen er, at LAR i allerhøjeste grad kan bidrage til mere bæredygtige byområder med stor gevinst for byens borgere og bymiljøet.

Studieturen slog i høj grad fast at:

  • LAR i allerhøjeste grad kan bidrage til mere bæredygtige byområder med stor gevinst for byens borgere og bymiljøet.
  • Regnvand med fordel kan bruges som et designelement, som øger de landskabelige kvaliteter og herlighedsværdien – og dermed også grundpriserne.
  • I Tyskland er det økonomiske incitament i forbindelse med at blive frakoblet kloaknettet en afgørende faktor, når der indføres LAR-løsninger.
  • Ved byomdannelse, renoveringer og kvarterløft er borgerinddragelse vigtig i forhold til at projekterne får det rigtige indhold.
  • Ved udarbejdelse af LAR-løsninger er den tværfaglige tilgang nødvendig.

 

Planterenseanlæg i Scharnhorst-Ost, Dortmund – kvarterløftsprojekt

Planterenseanlæg i Scharnhorst-Ost, Dortmund – kvarterløftsprojekt

Tossehof, Gelsenkirchen

Tossehof, Gelsenkirchen

Gårddesign, Kronsberg, Hannover

Gårddesign, Kronsberg, Hannover

Underjordisk regnvandsbeholder på legeplads ved Drootestraβe, Scharnhorst-Ost, Dortmund

Underjordisk regnvandsbeholder på legeplads ved Drootestraβe, Scharnhorst-Ost, Dortmund

 

LAR i Scharnhorst-Ost, Dortmund – kvarterløftsprojekt

LAR i Scharnhorst-Ost, Dortmund – kvarterløftsprojekt

Legeplads ved Drootestraβe, Scharnhorst-Ost, Dortmund. Foto: Matthias Kaiser

Legeplads ved Drootestraβe, Scharnhorst-Ost, Dortmund. Foto: Matthias Kaiser

 

Leave a Reply