City Creators

A COWI blog about Urban Development

Inspirationsmøde ved COWI Aarhus onsdag d. 11. juni: Flytteanalyser og bosætning

Leave a comment

Byroller_750px

De overordnede betingelse for befolkningsudvikling er under forandring som følge af nye flyttemønstre og bosætningspræferencer. Byudviklingsprojekter giver mulighed for ny udvikling af en kommune idet de kan tiltrække nye borgere og virksomheder, eller skabe nye interne flyttemønstre, der frigør andre dele af boligmassen i kommunen.

På inspirationsmødet vil der blive holdt oplæg om generelle bosætnings- og flytteanalyser, eksempler på konkrete byudviklingsprojekter samt beregning af kommunaløkonomiske konsekvenser.

Link til invitation

Byudviklingsprojekter er også en stor satsning, som kræver nye investeringer i infrastruktur og institutioner, og tilflytningen kan ændre den demografiske og socioøkonomiske sammensætning i kommunen, så der bliver behov for at tilpasse den kommunale service, ændre skoledistrikter og ældreservicen. Der kan således blive stillet spørgsmål ved, om det rent kommunaløkonomisk kan betale sig at tiltrække nye borgere. Derfor er det afgørende, at politikere og embedsmænd har et solidt beslutningsgrundlag.

PROGRAM

Byudvikling i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune undergår for tiden en massiv udvikling. Indbyggertallet vokser støt og der er gang i rigtig mange byudviklingsprojekter. Bente Lykke Sørensen vil fortælle om kommunens udviklingsstrategi og vise eksempler på forskellige byudviklingsprojekter. v/ Bente Lykke Sørensen, Arealudvikling Aarhus, Aarhus Kommune

Analyser af flytte- og bosætningsmønstre

Ved brug af registerbaserede befolknings og boligdata kan der laves analyser af kommunernes flyttemønstre. Hvor mange flytter til og fra, hvad kendetegner til- og fraflyttere, hvilken effekt har nybyggeri og hvilke trends og tendenser er der i fht. bosætning og flytninger? Thomas Jensen vil vise eksempler på hvordan data kan bruges til at skabe overblik. v/ Thomas Jensen, COWI

Eksempler på gode byudviklingsprojekter

I forbindelse med udarbejdelse af en bosætningsanalyse har COWI samlet eksempler på byudviklingsprojekter i store og små byer samt i udlandet. Eksemplerne kan inspirere kommunerne til at arbejde med differentieret og målrettet bosætning. v/ Lisa Højfeldt, COWI

Kommunaløkonomiske konsekvenser ved byudvikling

En række kommuner har fået undersøgt, hvilke økonomiske effekter byudviklingen kan forventes at få for kommunens skatteindtægter og udgifter til kommunal service – før og efter udligning – samt hvad tilflytningen vil medføre af behov for tilpasning af den kommunale service. v/ Annette Walter, COWI

PRAKTISK

Hvornår: Onsdag d. 11. juni kl. 15-17

Hvor: COWI Aarhus Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Aarhus C I kantinen (øverste etage)

Deltagelse: Det er gratis at deltage.

Tilmelding til: Thomas Jensen toje@cowi.dk

Leave a Reply