City Creators

A COWI blog about Urban Development

Inspirationsmøde ved COWI Aalborg: Planstrategien – et politisk værktøj til vækst og udvikling

Leave a comment

compressed_P1040745

Inspirationsmøde hos COWI Aalborg torsdag d. 19. juni 2014 kl. 15-17.30

Planstrategien er kommunens værktøj til at sikre en helhedsorienteret fysisk og strategisk udvikling. Hvordan gribes processen bedst an, og hvilke emner er relevante på den politiske dagsorden denne gang? COWI inviterer til inspirationsmøde omkring planstrategiarbejdet, hvor præsentationer af relevante temaer vil danne baggrunden for den faglige debat. Mødet varer fra kl. 15-17.30. Der er lagt op til dialog efter oplæggene og der er afset tid til en minglepause undervejs, samt en sandwhich og øl/vand til sidst.

Mere information, program og tilmelding læs mere:

Link til invitation

PROGRAM

Faaborg-Midtfyn – nye tilgange i planstrategiarbejdet

I Faaborg-Midtfyn kommune er budget og udviklingsstrategi tæt forbundet. Det betyder at strategien er et aktivt værktøj til prioritering af udviklingsprojekter i kommunen. Samtidig har udviklingsstrategien til formål at fremme byernes forskelligheder. Hør mere om den spændende tilgang. v. Maibritt Helle Jensen, afdelingsleder Plan, udvikling og fritid, Faaborg-midtfyn kommune

Områdefornyelse, landsbyfornyelse og genanvendelse af tomme grunde

Alle tre er redskaber der kan være med til at skabe en kvalitativ og langsigtet forandringsproces i vores byer, landsbyer og landdistrikter. Kom og høre om aktuelle projekterfaringer og om et diskursivt oplæg til udvikling af vores levesteder med afsæt i internationale erfaringer – det visionære perspektiv. v. Mario Hesse, byplanlægning og design, COWI

Den digitale planstrategi

Planstrategien skal da være digital i 2014! Se hvordan Tønder har udarbejdet og formidlet deres planstrategi via ODEUM e-Plan. ODEUM e-Plan er COWIs webbaserede værktøj, skræddersyet til produktion og formidling af digitale planer. V. Mikkel Kappel, digitaliseringsekspert

De udfordrede bymidter – det gode byliv, hvordan?

Levende bymidter er en væsentlig del af byens identitet. Udviklingen indenfor blandt andet internethandel, betyder, at mange bymidter er udfordrede med markant færre besøgende. Hør hvordan man, ud fra en holistisk tilgang, kan arbejde med udviklingen af den attraktive handelsby. v. Kristian Løbner/Kristian Bransager, by- og detailhandelsplanlægning, COWI

Bosætnings- og flytteanalyser

Hvad kendetegner bosætnings- og flyttemønstre i Danmark, og hvilke udfordringer står vi overfor i fremtiden? Hvordan kan vi kortlægge flyttemønstre i kommunen, få mere viden om antallet af ledige boliger og forstå hvad der sker når vi bygger nyt? Hvilke muligheder rummer socio-økonomiske data om til- og fraflyttere i arbejdet med planstrategien? v. Thomas Jensen, byplanlægning og demografi, COWI

PRAKTISK

Tilmelding:

Det er gratis at deltage.

Tilmelding til:

Mette Olesen, meni@cowi.dk

Hvornår:

Torsdag d. 19 juni kl. 15-17.30

Hvor:

COWI, Visionsvej 53, 9000 Aalborg

I kantinen, stueetagen

Leave a Reply