City Creators

A COWI blog about Urban Development

Klimatilpasning giver mere og bedre byliv i Frederiksgade

Leave a comment

Frederiksgade-750x360-px_signatur

Midt i Aarhus arbejder en stor gruppe interessenter og virksomheder sammen for at forvandle strøggaden Frederiksgade fra en rå gade med tomme butikslokaler til et mere attraktivt og rekreativt butiksstrøg i projektet: ”Grønt og blåt kulturstrøg”. Med et grønt element i form af grønne bede og grønne facader, og et blåt element i form af vand, der bliver synligt i gadebilledet og skaber rekreative muligheder.

Frederiksgade er en del af Kulturby 2017 og skal fungere som et udstillingsvindue for innovative løsninger, f.eks. i forhold til vandhåndtering, bæredygtighed og byarkitektur mm.

Projektet er løst af flere virksomheder, der er indgået i et partnerskab med kommunen i en offentlig-privat innovationsproces (OPI). COWI har – sammen med en række andre rådgivere – deltaget i idéudvikling og udarbejdelse af forslag, der skal kunne realiseres med så enkle midler som muligt.

Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside og på COWIs hjemmeside

Vil du vide mere?
Troels Degn Hansen
trdh@cowi.dk
Tlf.: 5640 6848

 

Leave a Reply