City Creators

A COWI blog about Urban Development

Sundhedsaspekter ved rekreativ anvendelse af regnvand

Leave a comment

Vand-og-sundhed_750x380

Vand forventes – på godt og ondt – at blive en større del af bybilledet i fremtiden. COWI har sammen med DHI og DanVet undersøgt de sundhedsmæssige aspekter ved at bruge regnvand rekreativt og arkitektonisk.

’Miljøstyrelsens fond til miljøeffektiv teknologi’ støtter et projekt udarbejdet af COWI, DHI og DanVet, der undersøger de sundhedsmæssige aspekter ved at benytte regnvand, opsamlet fra tage og andre overflader, til at soppe og lege i.

Læs mere på COWIs hjemmeside – link

Klimaændringerne og de stigende antal kraftige regnskyl betyder, at store vandmængder fremover skal håndteres i byerne. I Barcelona, Berlin, Boston og snart også København og Roskilde ledes regnvandet til åbne kanaler, bassiner, små søer og springvand, hvor vandet glæder indbyggerne og skåner de overbelastede afløbssystemer.

Hvor man tidligere troede, at det var sundhedsskadeligt at bruge regnvandet rekreativt, viser forskningsprojektet fra COWI, at kontakt mellem mennesker og opsamlet regnvand kun medfører beskedne sundhedsrisici. Men nogle forholdsregler skal der dog tages. Enten skal man lade være med at bruge det allerførste tagvand fra et skybrud, eller også skal man rense det først, fordi det indeholder mikroskopiske rester af tagmateriale og mikrober. For at forhindre for voldsom bakterievækst fra brugerne må regnvandet desuden højst stå et døgns tid i et bassin, før det skal skiftes ud.

Som en del af projektet er internationale analyser af regnvand fra tage og pladser blevet vurderet i forhold til kemikalie- og bakterieindhold, og der er lavet risikoberegninger for smittefarer på bl.a. tre lokationer i København.

Vil du vide mere?
Arne Bernt Hasling
abh@cowi.dk
Tlf.: 56 40 20 93

 

Leave a Reply