City Creators

A COWI blog about Urban Development

Faaborg-Midtfyn i front med havnesikring

Leave a comment

Havnesikring_Faaborg

Faaborg Havn knytter forbindelsen mellem en af de dejligste byer på Fyn og fjorden udenfor. Den er en stor attraktion for alle, der kommer til området eller færdes der til dagligt, men den er også en lidt for åben port, når vandet fra Det Sydfynske Øhav og Østersøen skvulper over. Det har i de senere år enkelte gange ført til oversvømmede gader og huse. Selv med  udsigt til stigende vandstand, behøver det ikke ske mere. Faaborg-Midtfyn Kommune er med hjælp fra COWI ved at udarbejde forslag til, hvordan havnen kan sikres mod oversvømmelse og samtidig bevare sin status som en af kommunens rekreative perler. Læs mere i dagens tillæg til Jyllandsposten og Politiken.

”Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvordan det præcist skal ske, men målet er at sikre byen og havnen mod naturens kræfter og at gøre det på en måde, så der både er fokus på helheden og på detaljen,” siger Lars Bo Johansen, teknisk chef i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Opgaven hører ikke til de nemmeste, fordi den går ud på at sikre havn og by mod indstrømmende vand og samtidig forhindre, at vand, der når frem til sundområdet bag byen, kan skabe ravage, når det strømmer tilbage. Der kræves en avanceret model. ”Ved at tage hele kloaknettet og bagstrømssystemet herunder vandløb, pumpestationer og højvandsklapper med og sætte de eksisterende forhold i relation til stormflodsscenarier har vi konstrueret en fuldt dynamisk model for, hvordan Faaborg Havn og Faaborg By påvirkes af klimaændringer i fremtiden,” fortæller Lars Frederiksen, projektleder i COWIs afdeling for Spildevand og Klimatilpasning. Modellen, som den rådgivende virksomhed betragter som en af de mest avancerede i Danmark, har resulteret i en række konkrete forslag til, hvad der kan ske i havneområdet, og hvordan tiltagene kan samordnes med kommunens lokalplaner.

Vil du vide mere om projektet?

Jonas Grothe Christensen
jgch@cowi.com
+45 5640 1620

Leave a Reply