City Creators

A COWI blog about Urban Development

Sammentænk den kollektive trafik – det giver markant flere brugere

1 Comment

Kollektiv Trafik

Når toget ankommer, skal der stå en bus. Det er det ønskescenarie, de fleste af os har, når vi rejser med kollektiv trafik. Og det er noget, der kan flytte billisterne fra vejene over i tog og bus. I Nordsjælland har samplanlægning mellem tog og bus på tværs af kommuner øget passagertallene med 50 % på nogle linjer. Læs mere på www.cowi.dk

At få det hele til at gå op i tid og sted er et kæmpe puslepil, men når det lykkes, kan det både mærkes på passagertallene og brugertilfredsheden. Samtænkningen af busser og lokalbaner giver tid til et roligt skift for passagererne og fanger de småforsinkelser, der måtte være i hverdagen. Det giver en stabilitet i driften, som passagerne værdsætter.

”Vi havde et succeskriterie om en vækst i passagertallene på 10 % de første år, men den samlede indsats har givet en stigning på 20 – 30 %,” fortæller Tommy Frost, områdechef for Nordsjælland hos Movia. 

Passagererne i centrum

I det nordsjællandske trafikprojekt var det Movia, der tog teten og bragte kommuner og regioner sammen. De inviterede sig selv indenfor til møder i kommunerne og præsenterede udvalgsformænd og embedsmænd for ideen om at samtænke planlægningen. Derefter arrangerede de en workshop, hvor kommunerne og regionen fik mulighed for at mødes og drøfte transportpolitik på tværs af kommunerne.

”Det tog dem ikke lang tid at se logikken i samtænkningen,” fortæller Tommy Frost: ”Brugerne tænker ikke i kommunegrænser, som de kommunale planlæggere gør. De ønsker bare en behagelig rejse med korte ventetider og tog og busser, de kan regne med”.

Behov for vedvarende fokus

Samtænkning af bus og tog er ikke noget nyt fænomen, men det kræver vedvarende fokus og kontinuerligt samarbejde. Det fortæller Michael Knørr Skov, afdelingschef for Trafik og planlægning i COWI.Med Togfonden og Timemodellen er der rigtig gode muligheder for at optimere den kollektive transport og skære ned på rejsetiderne, mener Michael Knørr Skov:

”For at få det optimale ud af de store investeringer i togtrafikken, vil det, som Transportministeren har foreslået, være helt oplagt, at vi også får en samlet politisk vision på busområdet som afsæt for en styrket samtænkning af bus og togtrafik på tværs af kommuner og regioner. Hvis den kollektive trafik skal fungere optimalt, handler det om at gøre dør til dør-rejsen så let og kort som muligt for brugerne.”

Se interview med Michael Knørr Skov i videoen “Mobilitet i byen”.

Vil du vide mere?
Michael Knørr Skov
mks@cowi.dk
+45 56402 781

 

One thought on “Sammentænk den kollektive trafik – det giver markant flere brugere

  1. Hvorfor fanden har man så ikke anvendt den metode i Vestsjælland, hvis den nu virker?? I stedet for er selvsamme Movia med til at “slagte” Tølløsebanen (hvor I, iøvrigt, har været ganske medvirkende til – jeg hentyder til de bestilte rapporter fra Region Sjælland) på en sådan måde, at 9 stationsbyer lukker og slukker. Måske en rapport om de samfundsmæssige konsekvenser ville være på sin ret?

Leave a Reply