City Creators

A COWI blog about Urban Development

PhD om letbaner er kørt i mål

Leave a comment

Letbanen i Angers

Den 24. marts forsvarede Mette Olesen sin erhvervs PhD. Titlen er “Light Rail in a Mobility Perspective – experience, effects and rationality” og er baseret på casestudier af 4 letbaneprojekter i hhv. Bergen, Freiburg, Angers og Bern.

PhD-afhandlingen giver et kvalitativt blik på letbaner som et værktøj i strategisk byplanlægning. Afhandlingen er et solidt bidrag til debatten om relevans og værdi af letbanesystemer og skal ses som et supplement til de tekniske og socioøkonomiske analyser, der i dag anvendes til at evaluere infrastrukturudbygninger med.

Mette bestod sit forsvar med udmærkelse og fortsætter nu som trafikplanlægger i COWIs afdeling for Plan, Udvikling og Trafik (1131). I første omgang vil Mette arbejde med udredningsrapporten for Aalborg Letbane og efterfølgende VVM-redegørelsen på samme.

Afhandlingen er baseret på de følgende forskningsspørgsmål:

 • Hvordan fremkommer letbanemobilitet politisk og kulturelt, og hvordan implementeres letbanesystemer i mellemstore europæiske byer (mht. materialevalg og rummelig indplacering)?

Til afhandlingen har der knyttet sig 3 underspørgsmål:

 • Hvorfor implementeres letbanesystemer i mellemstore europæiske byer, og hvad er rationalet bag beslutningerne?
 • Hvordan har letbanesystemer ændret byernes rum og organiseringen af den kollektive trafik?
 • Hvordan kan svar på ovenstående bruges i fremtidig planlægning af letbaner?

Komiteen der evaluerede Mettes PhD bestod af:

 • Professor Gitte Marling, Aalborg Universitet (formand)
 • Lektor Ela Babalik Sutcliffe, Middle Eat Technical University
 • Projektleder, PhD Leif Gjesing Hansen, Region Sjælland

Vejledere på PhD afhandlingen var:

 • Lektor, PhD Claus Lassen Aalborg University
 • Ekstern Lektor Niels Melchior, Aalborg University
 • Sektionsleder Grethe Helledi, COWI
 • Projektchef Lisa Bak Rasmusssen, COWI

Mettes publikationer mm. kan findes på: http://vbn.aau.dk/en/persons/mette-olesen(e3ab08b9-01ae-463d-a209-b15436bdfca7).html

COWI har igennem de sidste 10 år positioneret sig som Danmarks suverænt stærkeste rådgiver indenfor letbanesektoren, og vi har været en central rådgiver på alle fire danske letbaneprojekter i hhv. Aalborg, Aarhus, Odense og København.

Vil du vide mere?
Mette Olesen
meni@cowi.dk
+45 5640 7605

Leave a Reply