City Creators

A COWI blog about Urban Development

Nomineret til European IT & Software Excellence Award for “Mobility Solution of the Year”.

Leave a comment

VISSIM_cykelsimulering

COWI har i samarbejde med PTV undersøgt cyklisters adfærd for Københavns Kommune. Med kommunens vision om at blive verdens bedste cykel by ønskede man et simuleringsværktøj til vurdering af infrastrukturtiltag for cyklister.

Ingen af ​​de eksisterende simuleringsværktøjer kunne give realistiske resultater for cyklister – ej heller VISSIM – hvor cyklister primært repræsenterede en forsinkelse for andre trafikanter. COWI gennemførte derfor i 2012 en undersøgelse af hvilke centrale parametre i VISSIM, der skulle ændres for at sikre realistisk simulering af cyklister.

COWI gennemførte undersøgelser af cyklisternes hastigheder, overhalingsmønstre, adfærd ved stoplys, busstoppesteder, ventezoner og højresving ved rødt lys. Metoderne var primært trafiktællinger og videodokumentation, samt for første gang forsøg med Bluetooth detektering af cyklister. Resultatet blev en anbefaling til, hvordan cykeltrafik kan simuleres mere realistisk i VISSIM. Dette har PTV efterfølgende implementeret i VISSIM. læs mere om projektet her: http://compass.ptvgroup.com/2014/02/creating-the-worlds-best-city-for-cyclists/?lang=en

Derfor kan VISSIM nu anvendes til simuleringer af cykelprojekter i byer med cykeltrafik, både målrettet cykelinfrastrukturprojekter og en mere realistisk vurdering af projekter, hvor cyklister udgør en stor andel af den samlede trafik.

Lige nu arbejder COWI på at forbedre forholdene for cyklister på H. C. Andersens Boulevard, hvor cykelsimulering indgår i at vurdere og analysere en bedre trafikafvikling, sådan at brugen af cykler og kollektiv transport fremmes. Samtidig er Københavns Kommune i gang med et projekt på Østerbrogade, hvor den grønne bølge skal forbedres til gavn for både busser og cyklister, og her hjælper COWI Kommunen med opbygningen af VISSIM-modellen til simulering af cykel og kollektiv trafik.

Tilpasning af modelparametre til kundens behov har givet PTV nomineringen til European IT & Software Excellence Award. Afgørelsen finder sted d. 26. marts og du kan læse mere om nomineringen her: http://compass.ptvgroup.com/2014/02/ptv-vissim-nominated-for-european-it-software-excellence-award/?lang=en

Vil du vide mere om VISSIM og cykelsimulering?

Søren Frost
sfr@cowi.dk
+45 5640 2705

Leave a Reply