City Creators

A COWI blog about Urban Development

COWI bliver totalrådgiver for Aalborg Letbane

Leave a comment

letbane-i-aalborg (1)_blog

COWI har sammen med Henning Larsen Architects, Systra og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue vundet fase 2 undersøgelsen for Aalborg Letbane. Undersøgelsen skal konsolidere det tekniske og økonomiske grundlag for projektet. Resultaterne danner grundlag for den endelige beslutning om etableringen af en letbane i Aalborg.

De første resultater af fase 2 undersøgelsen skal allerede ligge færdige i maj 2014 i form af en udredningsrapport. Det er denne rapport, der skal medvirke til at sikre, at Staten engagerer sig i Aalborg Letbane på lige fod med letbaneprojekterne i Aarhus, Odense og København. Læs mere på COWI.dk

I begrundelsen for udvælgelsen skriver bygherre bl.a., at teamet ”demonstrerer et meget sikkert greb på opgavernes gennemførelse” og kommer med ”relevante belysninger af centrale udfordringer”. Teamet får også høje point for sin tilbudte faglige kompetence til opgaven.

COWI har også stået bag fase 1 undersøgelsen der blev afsluttet i sommeren 2013. I fase 1 fik vi afklaret grundlaget for en letbane i Aalborg og fastlagt forløbet af letbanens første etape.

Letbanen vil komme til at forbinde Aalborgs Vestby, det centrale byområde og det sydøstlige Aalborg, hvor Universitetet og det kommende Nye Aalborg Universitetshospital dagligt vil skabe en stor trafik.Udredningsrapporten vil blive fulgt af en VVM-undersøgelse, som skal redegøre for projektets miljømæssige konsekvenser. VVM-undersøgelsen skal afsluttes i sommeren 2015, således at det planlægningsmæssige grundlag for en letbane i Aalborg kan være på plads med udgangen af 2015.

Vil du vide mere om Aalborg Letbane?
Ole H.W.  Jensen
owj@cowi.dk
+456 5640 7728

Leave a Reply