City Creators

A COWI blog about Urban Development

Digital kommuneplan for verdens største kommune

Leave a comment

Billede til blogindlæg

Forslag til Kommuneplan 2014-26 for Qaasuitsup Kommunia i Nordgrønland er sendt i offentlig høring, og dermed kan Qaasuitsup Kommunia præsentere et forslag til én samlet kommuneplan for de tidligere 8 kommuner i Nordgrønland Kangaatsiaq, Aasiaat, Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Upernavik og Qaanaaq på tre sprog; grønlandsk, engelsk og dansk.

COWI har hjulpet Qaasuitsup Kommunia med hele kommuneplanprocessen, der omfatter en helhedsorienteret sammenskrivning af de 8 gamle kommuneplaner, herunder en opdatering af redegørelse, hovedstruktur og bestemmelser, samt digitalisering af knap 800 delområder i kommunens 8 byer, 32 bygder samt det åbne land.

Forslag til Kommuneplan 2014-26 kan læses på dansk, grønlandsk og engelsk, og er således den første grønlandske kommune med en kommuneplan på 3 sprog. COWI har ligeledes bistået med hjælp til oversættelse og implementering af den engelske version.

Kommuneplanen er implementeret i ODEUM e-Plan, som er COWIs værktøj til udarbejdelse, publicering og vedligeholdelse af digitale planer på internettet. Læs mere om ODEUM e-Plan her:

http://www.cowi.dk/menu/service/Oekonomimanagementogplanlaegning/Fysiskplanlagningogbyudvikling/Digitaleplaner/Pages/digitale-planer.aspx

COWI har bidraget til hele digitaliseringsprocessen fra design og opbygning af website til implementering af kort samt upload af tekst og billeder. Den digitale plan kan ses her: Qaasuitsup.odeum.com

Som en hjælp til brugen af den digitale kommuneplan har COWI udarbejdet en videoguide. Videoen kan ses her: http://www.youtube.com/watch?v=FM_pWu_eBsA

Vil du vide mere om kommuneplanen?

Karin Thuesen Pedersen (COWI)
katp@cowi.dk
+45 56407607

Eller

Hanne Holm Andersen (Qaasuitsup Kommunia)
plan@qaasuitsup.gl
+299 947873

Leave a Reply