City Creators

A COWI blog about Urban Development

Dagens konference på Christiansborg: Politisk fokus på cykling

Leave a comment

Cykling sættes under luppen på dagens konference på Christiansborg, og det ligger i tråd med COWIs cykelfremmestrategi. Cykelpuljen 2014 er lige åbnet for ansøgning med frist d. 21 marts 2014.  Der er derfor god mulighed for at sætte cyklen på dagsordenen lokalt og få 40 % støtte fra Vejdirektoratet.

Husk ‘Idekatalog for cykeltrafik 2012’, når I tænker nye cykelprojekter. COWIs Cykelnetværk bistår gerne kommuner og andre med rådgivning på området og hjælper også gerne med at udvikle spændende og helhedsorienterede cykelprojekter til en cykelpuljeansøgning eller som selvstændige projekter. COWI er aktiv i den danske Cykelambassade.

Cykelpuljen 2014 http://vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/samarbejde/puljer/cykelpuljen/Sider/default.aspx

Randers Cykelby http://citycreators.dk/2013/05/27/randers-er-arets-cykelby-2013/.

Cykelambassaden http://www.cycling-embassy.org/

Vil du vide mere om cykelfremme?

Karen Marie Lei
klei@cowi.dk
+45 2916 4268

Majken Kobbelgaard Andersen
Email: mnae@cowi.dk
tlf.: 5640 6358

Leave a Reply