City Creators

A COWI blog about Urban Development

Morsø har fået en markant vejviser mellem by og havn!

Leave a comment

foto 1_blog

“Efter Pakhustorvet er færdigt kan vi tydelig mærke at borgeren har taget pladsen til sig og den udfylder en ny og anderledes rolle i brugen af byens rum”, udtaler  Ann-Sophie Øberg, Byplanlægger, Morsø Kommune.

Morsø Kommune har i samarbejde med COWI skabt en robust og brugbar plads mellem byen og havnen i Nykøbing Mors. Pakhustorvet markerer sig med sin egen rolle i byens rum, hvor andre aktivitets- og udfoldelsesmuligheder tilbydes i forhold til de eksisterende i Nykøbing.

Pladsen er en aktiv plads der kan bruges af borgere og turister i alle aldersgrupper og indbyder til anvendelse af forskellig karakter henover året og døgnet. Pakhustorvet ligger i et område med mange restauranter og caféer, og danner rammen for en del af nattelivet i byen, men er også stedet, hvor der er festival om sommeren. En plads der skal kunne det meste!

Pakhustorvet fremstår som en åben plads med varieret inventar, beplantning og belægning. Pladsen omkranses af et ca. halv meter bredt belægningsbånd, der periodevis danner en hævet kant. Dette er med til at definere pladsen i byrummet og sikrer ordnede forhold for parkering og ophold. Kanten rejser sig mod Nygade og Havnen, og danner samtidig en kant, der kan anvendes til at sidde på. Mod Havnegade og den eksisterende Toldbodgade er der ikke kant. Det sikrer pladsen kan fungere som en sammenhængende flade, der kan benyttes til større arrangementer.

Sammenhængen mellem byen og havnen er udformet som en kraftig gulfarvet gå-venlig belægning, der danner et visuelt spor forbi turistkontoret. Det gule bånd er meget synligt og med til at markere pladsen i byen og skaber en iøjnefaldende identitet for den nye pladsdannelse.

Træerne er plantet i de bredere belægningsbånd, med retning mod vandet. Belægningsbåndene er med til at definere den primære parkeringsflade og den primære opholdsflade.

Se flere billeder her:

Billede 1

Billede 2

Billede 3

Billede 4

Vil du vide mere?
Ann-Sophie Øberg (Morsø Kommune)
ann-sophie.oeberg@morsoe.dk
+45 9970 7101

Jonas Grothe Christensen
jgch@cowi.com
+45 5640 1620

Leave a Reply