City Creators

A COWI blog about Urban Development

Succesfyldt COWI-møde i Vejle om trængsel, mobilitet og cykling

Leave a comment

IMAG0249

Trængsel, mobilitet og cykling var emner på et spændende møde som COWI afholdt i sidste uge i Vejle, hvor godt 35 debatlystne fagfolk mødtes. Der var faglige indlæg vedrørende trængsel, cykling og mobilitet. Indlæggene blev leveret af 4 af COWIs 130 by- og trafikplanmedarbejderstab. Der var stor ros fra deltagerne. Foredragsholderne var fra COWI – Karen Marie Lei, Malene Kofoed Nielsen, Jonas Hammershøj Olesen og Susan Schmidt.

Der blev holdt i alt tre forskellige indlæg.

  1. Cykelfremme – Karen Marie Lei og Malene Kofod Nielsen fra COWI fortalte om hvordan COWI arbejder med cykling og ansøgninger til statens cykelpulje, samt listen med COWI igangværende cykelprojekter. Horsens Cykelby er et af de puljefinansierede projekter som har opnået støtte gennem en årrække, og som indtil nu har omfattet cykelfremmende projekter for 30 mio. kr. Under indlægget blev der som inspiration endvidere vist mere utradiotionelle og innovative cykelfremmende tiltag fra udlandet. Bl.a. har man i Zwolle opsat sensorer der registrerer om det regner – cyklister får i givet fald mere grønttid i signalanlægget.
  2. Mobilitet – Susan Schmidt fra COWI (tidligere Esbjerg Kommune) fortalte om hvordan man i Esbjerg har udarbejdet en omfattende trafik- og mobilitetsplan. Der er blevet kigget grundigt i krystalkuglen for at spå om de fremtidige udfordringer. Med brug af trafikmodel og beregninger er de trafikale konsekvenser i 2030 vist og der er opstillet en handlingsplan med tiltag for ca. 1 mia. kr. som skal sikre den fremtidige trafik- og mobilitet i Esbjerg.
  3. Trængsel – Jonas Hammershøj Olesen fra COWI fortalte om hvordan COWI kortlægger trængsel ved registrering bl.a. med bluetooth og ved brug af City Sense. Der blev vist interessante eksempler fra forskellige byer, herunder hvad den landsdækkende lærerlockout i foråret 2013 havde af betydning for trængslen på vejnettet i myldretiderne. Endvidere fortalte Jonas om hvordan mange signalanlæg kan optimeres og vedligeholdes bedre.

Slides fra de 3 indlæg kan rekvireres ved henvendelse til undertegnede.

Vil du vide mere om cykling og mobilitet?

Karen Marie Lei
klei@cowi.dk
+45 2916 4268

Vil du vide mere om trængsel?
Jonas Hammershøj Olesen
jool@cowi.dk
+45 56407992

Leave a Reply