City Creators

A COWI blog about Urban Development

COWI som gennemgående rådgiver for Thomas B. Thriges Gade i Odense

Leave a comment

TBT_D_blog

24.000 biler kører hver dag igennem hjertet af Odense på den firesporede hovedfærdselsåre Thomas B. Thriges Gade. Gaden, som den ser ud i dag, har været en stor hindring for at skabe en sammenhængende bymidte. Når omdannelsen ‘Fra gade til By’ igangsættes i 2014 lukkes Thomas B. Thriges Gade for gennemkørende trafik og der skabes en bilfri bymidte, hvor trafikken foregår til fods, på cykel, med citybus og letbane med mulighed for at parkere sin bil i kældre under gaden. Med omdannelsen nedlægges gaden inden for projektområdet mellem Albanigade og Østre Stationsvej til fordel for et nyt byområde, der forbinder det kommercielle centrum med Odenses museumskvarter.

COWI har, som bygherrerådgiver, bistået Odense Kommune og Realdania med planlægning og realisering af det ambitiøse projekt.

Vi har i opgaven udnyttet vores tværfaglighed og brede kompetencefelt med rådgivning i den indledende planlægningsfase, herunder om byplanlægning, økonomi, parkering mv. COWI har tilrettelagt og gennemført en international to-faset projektkonkurrence om en helhedsplan for det 46.000 kvadratmeter store område. Projektkonkurrencen blev gennemført i samarbejde med Akademisk Arkitektforening, hvor COWI udarbejdede konkurrencematerialet, udbudsbekendtgørelsen og gennemførte prækvalifikation samt teknisk gennemgang af konkurrencemateriale og teknisk gennemgang af indkomne forslag.

Efterfølgende har COWI været redaktør på en VVM for realiseringen af det vindende konkurrenceprojekt, samt bidragsyder til indholdet. Vi har desuden udarbejdet photomatch til volumenstudier og vurderet de visuelle virkninger ved opførelse af et op til 17 etagers tårnhus i den nordlige del af området. Dertil har COWI bistået som bygherrerådgiver i lokalplanarbejdet for realiseringen af projektet.

Vil du vide mere om projektet?

Karin Thuesen Pedersen, projektchef, Plan, Udvikling og Trafik
+45 5640 7607
katp@cowi.dk

Ann-Pia Puggard, markedschef, Byggeri
apu@cowi.dk
+45 5640 2001

Svend Heegaard, projektchef (Odense Kommune)
shee@odense.dk
+45 5177 7356

Leave a Reply