City Creators

A COWI blog about Urban Development

Milepæl: COWI laver nu befolkningsprognoser sammen med halvdelen af de danske kommuner

Leave a comment

Demografix_blogen_4

De sidste 12 år har vi arbejdet med udvikling af befolkningsprognoser, og i dag fejrer vi kommune nr. 49. COWI hjælper nu halvdelen af de danske kommuner med at give svar på mange relevante spørgsmål om befolkningens udvikling. Det giver et stærk grundlag for at vurdere behovet for boligbyggeri, behovet for boligtyper, børneinstitutioner, uddannelsessteder og meget andet. Kortet viser, hvem vi udarbejder befolkningsprognoser for.

Vi fejrer dagen med den flotte “Smag-på-kommunerne-kage”.

Med vores fleksible værktøj, Demografix, kan vi f.eks. undersøge, hvad et ændret boligbyggeprogram, et stigende fødselstal eller en længere levealder vil betyde for folketallet i kommunen og dets delområder. Ved at ændre i forudsætningerne for fremskrivningerne kan der opstilles forskellige scenarier for befolkningsudviklingen.

Med Demografix står det brugeren frit, hvordan kommunen opdeles i delområder. Områdegrænserne kan defineres i GIS, hvorefter der sker en automatisk optælling af befolkningsdata for områderne, både historisk og fremskrivningsmæssigt.

Der er også muligt at visualisere data fra fremskrivningerne. På kort kan det vises, hvordan folketallet – evt. opdelt i aldersklasser – vil udvikle sig i delområderne. Alle data kan frit udveksles med andre programmer for viderebearbejdning af resultatdata.

Vil du vide mere om befolkningsprognoser og Demografix?

Thomas Jensen
toje@cowi.dk
5640 7608

Mads Laursen
maln@cowi.dk
5640 7635

Leave a Reply