City Creators

A COWI blog about Urban Development

Trafikanterne i Ballerup får glæde af City Sense™

1 Comment

Ballerup_blog

Also available in English

Vejdirektoratet har valgt at installere City Sense™ på vejnettet omkring O4 og Ballerup Byvej. I oktober blev 13 Bluetooth™-målere opsat på strategiske steder i Ballerup, og målerne skal i tre år levere data til at kortlægge rejsetiderne for biltrafikken.

Trafikken igennem Ballerup på O4 og Ballerup Byvej har været ganske udfordret i flere år, og de signalregulerede kryds i området er belastet til bristepunktet. City Sense™ skal hjælpe med at identificere muligheder for at forbedre afviklingen og med at identificere fejl og uhensigtsmæssigheder i signalanlæggene, så de kan udbedres hurtigst muligt.

Desuden kommer de indsamlede rejsetidsdata til at spille en rolle i forbindelse med Frederikssundmotorvejens forlængelse, hvor City Sense™ giver Vejdirektoratet og Ballerup Kommune et solidt indblik i, hvorledes trafikken afvikles, når motorvejen åbner.

City Sense™ leveres af COWI i et samarbejde med Blip Systems, der står for den tekniske løsning. COWI designer målesystemet, gennemfører tests, konfigurerer beregningsmetoder, opsætter software samt visning af resultater og udarbejder samlet dokumentation for systemet.

Vil du vide mere om City Sense™ og projektet i Ballerup?

Jonas Hammershøj Olesen
+45 5640 7992
jool@cowi.dk

Rasmus Albrink
+45 56 40 18 75
rsal@cowi.dk

——–English edition————–

Road users in Ballerup will benefit from City Sense™

The Danish Road Directorate has chosen to install City Sense™ on O4 and Ballerup Byvej. In October, 13 Bluetooth™-nodes have been installed at strategic locations in Ballerup. For three years they will collect data to map travel times for road traffic driving through Ballerup.

Traffic through Ballerup travelling on O4 and Ballerup Byvej has been a challenge for several years, and the signalized intersections in the area are overloaded. City Sense™ will help to pinpoint opportunities for improvement as well as identifying errors and irregularities, so they can be corrected as quickly as possible.

Furthermore the collected travel time data makes it possible to evaluate the effect of extending the Frederikssund motorway, where City Sense™ provides The Danish Road Directorate and Ballerup Municipality with a solid insight into how traffic flows will change when the new motorway opens.

City Sense™ is provided by COWI in collaboration with Blip Systems (responsible for the technical solution). COWI designs the system, conducts tests, configures calculation methods, sets up software for viewing results and finally prepares in-depth documentation of the system.

Want to know more about City Sense™ and the project in Ballerup?

Jonas Hammershøj Olesen
+45 5640 7992
jool@cowi.dk

Rasmus Albrink
+45 56 40 18 75
rsal@cowi.dk

One thought on “Trafikanterne i Ballerup får glæde af City Sense™

  1. Tillykke med 1 års dagen. Imponerende Thought Leadership indsats!

Leave a Reply