City Creators

A COWI blog about Urban Development

Skal du også på Vejforum? Så kom og hør det spændende indlæg om aktiv inddragelse af unge på Svendborg Gymnasium.

Leave a comment

Svendborg Kommune favner sammen med COWI en ny målgruppe i arbejdet med cykelfremme. Det foregår på Svendborg Gymnasium, hvor elever og lærere fra bunden skaber egne koncepter og projektideer. Eksempelvis har 2.t efteråret 2012 arbejdet med cykelfremme i samfundsfag, og projektarbejdet har fået ekstra værdi ved at byrådspolitikerne lytter og værdsætter de unges input. En funky cykelfilm pinpointer forløb og refleksioner fra både politikere, unge og lærer – se den ovenfor.

Katrine Nørskov Werngreen, samfundsfagslærer på Svendborg Gymnasium, roser projektforløbet, fordi det i høj grad har kunnet motivere eleverne. Med politikerne som modtagere er projektets resultater blevet præsenteret for de egentlige beslutningstagere i form af formændene for Kultur- og Planudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Med sig hjem fik de også ideerne samlet som notater, der kan fungere som input til politikernes arbejde med cykelfremme.

Allerede i foråret 2012 var 1.x på gaden live med events og kampagneaktiviteter under overskriften Cykelinvasionen, og i foråret 2013 fulgte yderligere klasser op på cykelindsatsen med udadvendte aktiviteter, hvor de sammen med lærere selv bestemmer indhold og målgruppe. Alle projekterne er støttet af Trafikministeriets Cykelpulje.

På den måde er Svendborg Kommune blevet first-mover i Danmark på cykelaktiviteter for en ny aldersgruppe. Eller rettere: med en ny aldersgruppe.

Vil du vide mere om COWIs tilgang til cykelfremme?
Birger Villadsen
+45 5640 6371
bivi@cowi.dk

Erik Basse Kristensen
+45 5640 8159
ebkn@cowi.dk

 

Leave a Reply