City Creators

A COWI blog about Urban Development

Ny COWI-rapport giver viden om udgifter ved trafikulykker

Leave a comment

Mini_udgave

​Rapporten viser, at de direkte udgifter for de offentlige kasser i gennemsnit beløber sig til omkring 600.000 kr. hver gang politiet registrerer en personskade i trafikken. Læs mere i pressemeddelelsen eller i mini-udgaven af rapporten.

Rapporten har Vejdirektoratet tilvejebragt i samarbejde med COWI og Aabenraa Kommune.  Rapportens hovedresultater blev præsenteret for kommunerne på Vejdirektoratets Trafiksikkerhedskonference, som fandt sted i sidste uge i Odense. Læs rapporten her.

Det er dog værd at bemærke, at der her er tale om en gennemsnitsudgift, idet der er meget store udsving fra sag til sag. Kommunerne dækker størstedelen af udgifterne, omkring 395.000 kr., mens staten betaler ca. 190.000 kr. og regionerne ca. 15.000 kr.

De nye tal må dog ikke forveksles med de såkaldte trafikøkonomiske enhedspriser. Disse enhedspriser dækker hele spektret af samfundsmæssige omkostninger og således også blandt andet redningsudgifter samt det såkaldte velfærdstab.

Aabenraa Kommune har bidraget med oplysninger om udgifter til pleje, hjælpemidler og genoptræning – oplysninger det uden kommunens medvirken ville have været meget vanskeligt at skaffe.

Vil du vide mere om udgifter ved trafikulykker?
Birger Villadsen
bivi@cowi.dk
+45 5640 6371

Svend Torp Jespersen
svtj@cowi.dk
+45 56402242

Leave a Reply