City Creators

A COWI blog about Urban Development

Tag cyklen med i bussen

2 Comments

???????????????????????????????

Er bus og cykel konkurrenter? Eller kan vi udnytte de muligheder for at kombinere de to transportmidler bedre og dermed opnå en synergi? COWI har sammen med NT undersøgt muligheden for at tage cyklen med i bussen.

NT (Nordjyllands Trafikselskab) havde allerede arbejdet med en strategi for bustoppesteder med fokus på cykelfaciliteter, men ville gerne gå et skridt videre og forbedre vilkårene for kombinationsrejser endnu mere og fik tilskud til en analyse fra Trafikstyrelsens Passagerpulje.

Opgaven kom til at bestå i en indsamling af best practice fra ind- og udland, en analyse af hvordan de erfaringer kunne overføres til Nordjylland samt udarbejdelse af et bud på et konkret koncept for cykelmedtagning inklusiv implementering i busflåden. Caseberegninger for pendlere og gymnasieelever viste, at der kunne spares i hvert fald 20-30 minutter i dør til dør transporten, hvis der blev åbnet op for cykelmedtagning i bussen.

I en workshop med chauffører, trafikplanlæggere fra NT og Aalborg Kommune og Dansk Cyklist Forbund kom de helt konkrete og praktiske muligheder og umuligheder til udtryk, og COWI faciliterede dialogen både i mødelokalet og ude i busserne og tog efterfølgende en dialog med busentreprenørerne, der har den økonomiske vinkel på eventuelle ændringer. Resultatet var en anbefaling om, hvordan cykelmedtagning i NTs område kunne gennemføres både i en forsøgsperiode og fremadrettet: indretning af busser, valg af forsøgsruter samt markedsføringen.

NT er siden gået videre med projektet. De har søgt og opnået støtte til at afprøve et koncept for cykelmedtagning i korridoren Aalborg-Jammerbugt – et koncept, der ligger tæt op af de anbefalinger COWI gav gennem projektet. Der vil således blive mulighed for at tage cykel med bussen og inden afgang at booke en plads gennem en ny webbaseret reservationsplatform.

Vil du vide mere og læse rapporten?

Majken Kobbelgaard Andersen
Email: mnae@cowi.dk
tlf.: 5640 6358

2 thoughts on “Tag cyklen med i bussen

  1. Roskilde Kommune har de seneste 3 år tilladt cykelmedtagning i alle kommunens busser uden tidsbegrænsning. Dette er oplyst i husstandsomdelt folder, men “ingen” bruger ordningen. Cykel med i bus har nok ikke de store potentialer, set med vore briller. mvh Jens, planlægger Roskilde.

    • Hej Jens
      Tak for din kommentar. Det er nok rigtigt, at det isoleret set ikke har den store effekt. Sammen med andre tiltag som cykelpumper langs cykelstierne, prioritering af cyklister i kryds mv. kan det til gengæld være med til at sende et signal om, at cykling prioriteres højt. Vi ser frem til evalueringen i Aalborg, og om resultatet bliver det samme som i Roskilde.
      Mvh. Kristian Løbner

Leave a Reply