City Creators

A COWI blog about Urban Development

Sønderborg har fået en borg

Leave a comment

Bogen_blog

Nu er der endnu en god grund til, at byen har sit navn: Et nyt butiks- og lejlighedsbyggeri i centrum åbnede 1. oktober 2013 med navnet BORGEN.

COWI har netop udarbejdet en trafikplan for Sønderborg By, i tæt samarbejde med kommunen. COWI har i forbindelse med planen gennemført modelberegninger på 3 scenarier bestilt af kommunen. Scenarierne beskriver hver for sig en mulig fremtidig indretning af trafikafviklingen i år 2025 med udgangspunkt i dagens trafik og den forventede trafikvækst, samt de nu kendte ændringer i form af nye vejanlæg og byudvikling.

På basis af anbefalinger fra COWI besluttede byrådet for nylig at gennemføre forskellige ændringer i infrastrukturen i den indre by.

Med ensretning af et par gader og hjælp til parkeringssøgende trafikanter er der skabt mulighed for, at BORGEN bliver et væsentligt omdrejningspunkt for byens detailhandel.

BORGEN yder et væsentligt bidrag til trafikstigningen, og med beliggenheden midt i byen og masser af små gader i nærheden var der rigtig god grund til at få etableret en model for at kunne beregne effekten ved forskellige ændringer.

Vil du vide mere?

Birger Villadsen, angående trafikplanen
bivi@cowi.dk
+45 5640 6371

Leise Neel Pihl, angående trafikmodellen
lja@cowi.dk
+45 5640 2811

Leave a Reply