City Creators

A COWI blog about Urban Development

Trafikafvikling – vælg det bedste løsningsalternativ

Leave a comment

Trafiksikkerhed_blog

COWI inviterer til gratis inspirationsmøder om trafikafvikling og hvordan man vælger den bedste løsning.

Som bestiller af trafikanalyser er det vigtigt at vide, hvilke resultater der er brug for, samt hvor nøjagtige resultaterne skal være. På møderne lægger vi vægt på, hvordan forskellige trafikmodeller kan tilpasses behovene i et specifikt projekt – og hvordan modellerne støtter op om den politiske beslutningsproces.

Møderne afholdes:

torsdag den 7. november 2013 kl. 15:00-17:00 hos COWI i Lyngby, Parallelvej 2.
tirsdag den 12. november 2013 kl. 08:30-10:30 hos COWI i Ringsted, Nørretorv 14.

Systematisk tilgang giver pålidelige resultater

Trafikmodeller og simuleringer er nyttige værktøjer til at analysere trafikafvikling og trafikale konsekvenser. De gør det lettere at vurdere og sammenligne projektalternativer og forsyner kommunen med det nødvendige input til at vælge den optimale løsning.

Program for begge møder

  • Erik Basse Kristensen fortæller om, hvordan trafikmodeller og trafiksimuleringer skaber værdi i kommunale projekter.
  • Leise Neel Pihl viser eksempler på, hvordan trafikmodeller skaber værdi ved vurderinger af trafikale og miljømæssige forhold.
  • Søren Frost fortæller om trafiksimuleringer i forskellige detaljeringsgrader og om afvejningen mellem kvalitet og pris.

Tilmelding senest 1. november til Kari Ann Vestergaard på kavd@cowi.dk.

Det er gratis at deltage. Ved din tilmelding beder vi dig oplyse navn, titel, ansættelsessted, email-adresse samt hvilket møde du ønsker at deltage i.

Du er også meget velkommen til at sende invitationen videre til dine kolleger.

Der vil blive serveret brød/kage, frugt, kaffe og te.

Vi glæder os til at se dig til en eftermiddag/morgen med både fagligt og socialt indhold.

Med venlig hilsen
Michael Knørr Skov
Afdelingschef

Leave a Reply