City Creators

A COWI blog about Urban Development

Odense Kommune implementerer City Sense™ på Ringvejen

Leave a comment

CS Odense

Also available in English.

Odense Kommune har valgt at installere City Sense™ på Ringvejen i Odense. I løbet af efteråret 2013 opsættes i alt 28 Bluetooth™-målere hele vejen rundt om Odense, og målerne skal foreløbigt i et år levere data til at kortlægge rejsetiderne for biltrafikken.

Odense står overfor enorme ændringer i den trafikale struktur, hvor Thomas B. Thriges Gade lukkes, og der etableres letbane. Disse ændringer får betydning for trafikkens afvikling i hele byen, og med City Sense™ kan Odense Kommune dels få et meget detaljeret overblik over trafiksituationen før og efter ændringerne og dels anvende de indsamlede rejsetidsdata til at optimere trafikafviklingen fremadrettet.

City Sense™ leveres af COWI i et samarbejde med Blip Systems, der står for den tekniske løsning. COWI designer målesystemet, gennemfører tests, konfigurerer beregningsmetoder, opsætter software samt visning af resultater og udarbejder samlet dokumentation for systemet.

Vil du vide mere om City Sense™ og projektet i Odense?

Jonas Hammershøj Olesen
+45 5640 7992
jool@cowi.dk

English edition

Odense Municipality implements City Sense™ on the Ring Road

Odense Municipality has chosen to install City Sense™ on the ring road in Odense. During the next month, a total of 28 Bluetooth™-nodes are mounted on and around the ring road in Odense. The nodes will collect data for calculating traffic travel times for one year.

Odense is facing enormous changes in the city’s traffic structure. During the next few years, a central transit road (Thomas B. Thriges Gade) is closed, and a Light Rail Transit System will be established. These changes will affect the flow of traffic throughout the city. City Sense™ will provide Odense Municipality with both a detailed overview of the traffic before and after the changes as well as a platform for optimizing traffic flow in the future.

City Sense™ is provided by COWI in collaboration with Blip Systems (responsible for the technical solution). COWI designs the system, conducts tests, configures calculation methods, sets up software for viewing results and finally prepares in-depth documentation of the system.

Want to know more about City Sense™ and the project in Odense?

Jonas Hammershøj Olesen
+45 5640 7992
jool@cowi.dk

Rasmus Albrink
+45 56 40 18 75
rsal@cowi.dk

Leave a Reply