City Creators

A COWI blog about Urban Development

Innovativ skatepark redder Roskilde fra oversvømmelser

Leave a comment

Flere byer oplever problemer med skybrud og oversvømmelser som følge af klimaforandringer. I Roskilde har de held med en helt ny tilgang til at forebygge oversvømmelser.

​Roskildes nye skatepark og rekreative område, Rabalderparken, er mere end et sted, hvor børn og unge kan køre på skateboard. Skateparken fungerer også som et afvandingssystem for hele byen, idet den opsamler og bortleder vand efter skybrud. I samarbejde med GHB Landskabsarkitekter vandt COWI projektet med at projektere en ny asfaltkanal i terræn til at forebygge oversvømmelse. Læs mere på www.cowi.dk

Den 2.300 m2 store skatepark byder på ramper, ’bowls’ af beton og andre forhindringer. Men derudover fungerer den som et afvandingssystem, der kan opbevare og bortlede 23.000 m3 regnvand – hvilket næsten svarer til ti olympiske svømmebassiner. Uden skateparken kunne regnvandet ellers have oversvømmet kældre og veje i Roskilde. Ved at pumpe vandet fra bassinerne ind i byens rørsystem til overfladevand og videre ud i Roskilde Fjord, kan man tømme bassinerne i Rabalderparken på blot få dage.

Allerede en succes

Oversvømmelsesbassinerne er opdelt i tre mindre bassiner, hvoraf det ene er et permanent vandbassin. Regnvand strømmer oftest til dette bassin. Derfra flyder det over i et græsbassin og endelig over i bassinet, der også bruges som skateområde.

”Hvis du besøger stedet på en hvilken som helst eftermiddag, kan du se børn og unge, der leger og virkelig bruger området. Der er ikke blot tekniske fordele, men også sociale fordele ved parken. Jeg synes virkelig, det har været en kæmpe succes,” siger Laila Krytz, markedschef i COWI.

Skateparken er opført i Rabalderparken, som omfatter 40.000 m2 rekreative områder i Roskilde. Det forventes, at der vil blive opført 250.000 m2 boliger, erhverv og kulturattraktioner i området i løbet af de næste 10-15 år.

Vil du vide mere om klimatilpasning og byudvikling?
Kristian Bransager, projektchef
5640 7615
krbr@cowi.dk

Jeppe Sikker Jensen, sektionsleder
5640 1195
jij@cowi.dk

Leave a Reply