City Creators

A COWI blog about Urban Development

Letbanen – en ny gæst i gadebilledet

Leave a comment

Letbane,vejret

COWIs landinspektører rådgiver om juridiske forhold ved etablering af letbanerne i Aarhus og Odense.

Vejtrafikken og letbanen skal ofte deles om det samme areal. Letbanen er en form for ”æresgæst” i vejarealet, da letbaneanlægget vil have en anden ejer end den offentlige vej. Grænsefladerne er mange – hvem skal eje letbanetracéet, og hvem skal stå for vedligehold af vejarealet?

Alle er interesseret i en smidig og gennemskuelig regulering, da store driftsulemper for letbanerne kan blive dyre – såvel økonomisk som politisk.

Med letbanen som et fremmed anlæg i offentlig vej, vil der opstå grænseflader for ejerskab og drift og vedligeholdelse, som det vil være nødvendigt at regulere gennem tekniske aftaler mellem vejmyndigeden og letbanens ejer. Her vil vejlovens § 106 og dertilhørende retspraksis ikke være anvendelig som eneste reguleringsværktøj.

En grænseflade vil eksempelvis opstå ved ombygningen af et vejkryds, hvor der også er et letbanespor. Her skal det på forhånd være gennemsigtigt, hvilke udgifter vejmyndigheden kan pålægge ejeren af letbanen. Det gælder både udgifter til ombygning af letbanen og eventuelle mistede indtægter, hvis vejarbejdet vil stoppe kørslen med letbanetogene i en periode.

Da letbanerne som oftest bliver anlagt i kommunale vejarealer er der dog en fælles interesse i at sikre en smidig og gennemskuelig regulering mellem parterne. Letbanerne bliver jo vigtige forudsætninger for byernes ”drift” og for udviklingen af nye byområder som eksempelvis ved Lisbjerg og Nye nord for Aarhus.

Vil du vide mere?
Martin Korgaard
+45 5640 6605
makd@cowi.dk

Leave a Reply