City Creators

A COWI blog about Urban Development

COWI hjælper landsbyen med at hjælpe sig selv

Leave a comment

Kirke Hyllinge-barnevogn_blog

Fra foråret 2013 har Lejre Kommune indledt et projekt, hvor COWI som rådgiver hjælper med at udvikle et af kommunens landsbysamfund – med borgernes involvering som omdrejningspunkt. Det er den midtsjællandske landsby, Kirke Hyllinge, der er i spil.

Kommunens mål er at skabe en sammenhængende udviklingsplan for byen, der kan fungere som løftestang for det videre arbejde med at gøre Kirke Hyllinge – og særligt bymidten – mere attraktiv for nuværende og fremtidige beboere. Læs mere her.

Workshopper viser vejen

I projektet fungerer COWI primært som sparringspartner og facilitator for de borgerworkshopper, der skal hjælpe byudviklingen på vej. Her kan COWI trække på omfattende erfaring med planlægningsopgaver for bysamfund og brug af lokale potentialer som grundlag for nyudvikling.
Workshopperne er med til at synliggøre Kirke Hyllinges styrker, svagheder og uudnyttede muligheder. På den baggrund udstikkes den strategiske kurs for den videre udvikling af landsbyen i Hornsherred. Forud for projektet har COWI gennemført en analyse af til- og fraflytning i Lejre Kommune.

Borgerne tager ansvar
Ved den første workshop mødtes COWI med Lejres borgmester, flere politikere samt Kirke Hyllinges bylaug, der spiller en central rolle i processen. Det er nemlig borgerne selv, der i sidste ende skal tage ansvar for udviklingen af byen.

Hvad kræves der f.eks. for at få et kulturhus op at køre? Er der nok lokale ildsjæle til at drive en café? Og er der generelt den nødvendige opbakning til projektet – både på frivilligt niveau, i foreningslivet samt på politisk-administrativt niveau?

Det er overvejelser, som kræver know-how, og som naturligvis også kræver, at der bliver lagt en del arbejdstimer. Og det er den type forhold, som COWI procesrådgiver om, og som i sidste ende omsættes til konkrete anbefalinger til kommunen og bylauget.

Anne Sophie Hjermind
ashj@cowi.com
+45 2679 2370

Leave a Reply