City Creators

A COWI blog about Urban Development

Masterplan for Frederikshavn Havn: Udvidelse for 500 mio. kr.

Leave a comment

06-07_Frederikshavn_blog

Frederikshavn Havn er en af Danmarks mest betydningsfulde maritime industrihavne, og står de kommende år overfor en omfattende udvidelse. COWIs team af erfarne havneingeniører, arkitekter, trafikplanlæggere, økonomer m.fl. har udarbejdet masterplanen for Frederikshavn Havn.

Masterplanen beskriver den overordnede strategi og tilgang, der skal ligge til grund for Frederikshavn Havns udvidelse, som er planlagt påbegyndt i 2014. Du kan læse masterplanen her.

Vi arbejder nu med at færdiggøre VVM-undersøgelsen, og i 1. halvår af 2014 vil hovedentreprisen blive sendt i EU-udbud. Derefter kan udvidelsen gå i gang, og det forventes, at den er færdig i juni 2016.

Vision

Visionen for Masterplanen er:

  • at Havnen skal kunne fortsætte sin udvikling som betydningsfuld maritim industrihavn
  • at man kan udvikle helt nye forretningsmuligheder inden for bland andet servicering af forskellige typer af offshoreinstallationer
  • at man udvikler Havnen som godshavn. Dette omfatter bl.a. at der skabes faciliteter for jorddeponi og genvindingsindustri, ikke mindst ophugning af skibe og offshoreinstallationer og håndtering
    af genvindingsmaterialer.

Udviklingsbehov

Der er en række konkrete forhold, som er med til at definere behovene for udvidelsen af Havnen:
Havnen anløbes af større og større skibe som kræver større vanddybde og manøvreplads i Havnen
I Nordsø-området er der et stigende marked for servicering af offshoreinstallationer til olieindustrien, som Havnen og dens maritime serviceindustri har forudsætninger for at løse og ønske om at udvikle
En fremskrivning af godsmængder for Frederikshavn Havn viser stigende aktivitet frem mod 2030, især inden for genvindingsmaterialer og biobrændsel.

Vil du vide mere?

Grethe Helledi
grh@cowi.dk
+45 5640 7789

Leave a Reply