City Creators

A COWI blog about Urban Development

Elbilsrejsehold til kommuner og hospitaler i Region Hovedstaden

Leave a comment

Elbiler_Bloggen

Region Hovedstadens klimastrategi har en målsætning om at omstille 25 % af den offentlige bilpark til elbiler. COWI skal nu hjælpe Copenhagen Electric med at gennemføre grøn omstilling til elbiler i 29 kommuner, 11 hospitaler og på Regionsgården i Hillerød. Til dette formål skal COWI etablere et elbilrejsehold.

Analyserne skal resultere i konkrete vurderinger af elbilpotentialet og økonomiske og miljømæssige konsekvensberegninger ved omstilling til elbiler. Læs mere her.
Elbilrejseholdets ydelser er gratis for de kommuner og hospitaler, som ønsker at benytte dem. Elbilsekretariatet har bl.a. til opgave at motivere kommunerne og hospitalerne til at gøre brug af rejseholdets ydelser, så man får kortlagt behovet og potentialet for omstilling til elbiler

I hver eneste af de 29 kommuner skal der laves:

  • kortlægning af den eksisterende bilflåde
  • analyse af potentialer for elbiler
  • handlingsplan for udrulning af elbiler

Projektet løber over 20 måneder med en række afrapporteringer undervejs.

Vil du vide mere?
Ole Kveiborg
olek@cowi.dk
5640 4518

Leave a Reply