City Creators

A COWI blog about Urban Development

Områdefornyelse i Assens – realiseringsfasen er igangsat

Leave a comment

Plancher_2013-03-13_mail_Page_2_web

Efter en rigtig spændende, produktiv og dialogpræget proces samt ministeriets endelig godkendelse af programmet skydes realiseringsfasen nu i gang. Programmet kan ses her.

Hertil har COWI udarbejdet udbudsmaterialet, der danner baggrund for anlægsarbejdet, som forventes at starte op efter sommerferien. Det tætte interne samarbejde og den tætte kontakt med kommunen og med borgerne sikrer, at tankerne fra processen føres til dørs i fællesskab og ikke går tabt undervejs, som en konsekvens af tekniske eller økonomiske tilpasninger.

Områdefornyelsen er i høj grad koblet til byens historie som bliver fortalt igennem byfortællingerne. Byfortællingerne er det mentale fundament for omdannelsen og giver de fysiske forandringer en mening og en forklaring på, hvorfor designet ser ud som det gør. Fortællingerne knytter en mental værdi til de fysiske investeringer og skaber medejerskab og ansvar for de valgte løsninger. Både i programudarbejdelsen og nu i udførelsesfasen viser byfortællingerne sin styrke og værdi.

For yderligere informationer og program i høj oplysning:
Byplanarkitekt, Mario Hesse
mrhe@cowi.dk
2477 5031

Leave a Reply