City Creators

A COWI blog about Urban Development

Præsentationer fra trafiksikkerheds-møderne i juni

Leave a comment

Amalienborg

Mere end 50 kunder og samarbejdspartnere deltog i COWIs inspirationsmøder om trafiksikkerhed i juni. Diskussionslysten var stor, og der var mange ideer til, hvad en fremtidig planlægning for trafiksikkerhed kan omfatte. Se præsentationerne fra møderne her.

Adfærdsdesign er kodeordet for fremtidens trafiksikkerhedsarbejde.

Gennem møderækken satte vi fokus på, at trafiksikkerheden starter ved vores adfærd og ageren i trafikken. Såvel de unge som de ældre trafikanter er udsatte i trafikken, men på hver sin måde. Hvis man skal nå disse målgrupper kræver det forskellige former for kommunikation og direkte adfærdspåvirkning, men det fordrer også nye og anderledes vejtekniske løsninger. Der blev også sat fokus på de kommunale omkostninger ved trafikulykkerne.

1. Velkomst
2. Hvad koster uheldene kommunerne?
3. De farlige unge
4. Trafiksikre seniorer
5. Ny viden og løsninger

Leave a Reply