City Creators

A COWI blog about Urban Development

Randers er årets Cykelby 2013

Leave a comment

Randers-Jernhesten_blogjpg

COWI og Randers Kommune har de senere år arbejdet med en hel række cykelprojekter, som nu har vist gode resultater i form af 45 % flere cykelture i Randers Kommune siden 2009. Onsdags d. 22. maj blev Randers udpeget som årets Cykelby 2013 af Cyklistforbundet. Læs mere her.

Randers Kommune har haft en vision om at øge antallet af cyklister i kommunen for at gøre transporten mere miljøvenlig, forbedre folkesundheden og begrænse trængslen. Derfor ansøgte kommunen i 2009 Cykelpuljen om midler til at gennemføre en række projekter.

Projekterne har haft 3 fokusområder – forbedring af cykelforholdene i Randers By, gennemførelse af kampagner og forbedring af skoleveje i Randersforstaden Hornbæk samt et elcykelprojekt, hvor borgere har haft mulighed for at låne elcykler i en periode.

De gennemførte tiltag i Randers har således både bestået af forbedringer af de fysiske forhold for cyklister og en massiv kampagneindsats rettet mod flere målgrupper. Blandt de mange cykelfremmende tiltag, som er gennemført i projektet, kan nævnes:

 • Cykelring i Randers midtby, hvor skilte guider cyklister rundt om gågadesystemet på cykelvenlige veje
 • Forbedring af cykelparkering i Randers midtby
 • Cykelstier mellem Randers midtby og bydelene Hornbæk og Dronningborg
 • Sikring af skoleveje
 • Spinningforløb og tilbud om sundhedstjek
 • Udpegning af lokale cykelambassadører, som taler cyklismens sag
 • Cykel-temauge på folkeskoler
 • Cykelworkshops med borgere
 • Adfærdskampagner på virksomheder
 • Udlån af elcykler i et halvt år ad gangen
 • Samarbede med institutioner, herunder udlån af ladcykler

COWI har i hele projektperioden fra 2010 til 2013 assisteret Randers Kommune i gennemførelsen af tiltagene. I forbindelse med anlægstiltag har COWI gennemført besigtigelser og analyser, som har ført til de konkrete anlægsprojekter. COWI har også udarbejdet oplæg til kampagner, workshops og koncepter samt deltaget i gennemførelsen af disse.

Samarbejdet mellem Randers Kommune, borgerne i kommunen og COWI har i høj grad båret frugt. Antallet af cyklister i Randers Kommune er steget væsentligt mere end forventet og håbet, og Randers Kommune kan fremover bygge videre på den gode indsats for at skaffe flere cyklister.

COWI har stor erfaring i at gennemføre projekter til cykelfremme og kan både assistere med udarbejdelse af ansøgninger til Cykelpuljen, udarbejdelse af projektkoncepter samt planlægning og gennemførelse af konkrete tiltag.

Vil du vide mere projektet i Randers Kommune eller høre nærmere om, hvordan du kan få flere cyklister i din by/kommune, er du velkommen til at kontakte:

Karen Marie Lei
klei@cowi.dk
tlf. +45 2916 4268

Leave a Reply