City Creators

A COWI blog about Urban Development

Ejendomsret: Kan en tandlægeregning besværligøre varmeforsyning til nyt boligområde?

Leave a comment

Varmeforsyning_blog

COWI samarbejder med både forsyningsselskaber og kommuner i forbindelse med byudviklingsprojekter. COWIs landinspektører bliver ofte inddraget i projekterne, da der kan opstå juridiske problemstillinger i forhold til køb af arealer og rettigheder til blandt andet etablering af tekniske forsyningsanlæg på private arealer.

Læs historien om et eksempel på en håndtering af ejendomsretlige problemstillinger på byudviklingsprojekter:

Et forsyningsselskab skulle forsyne et nyt boligområde med fjernvarme fra en stor transmissionsledning. Dette krævede etablering af en ny vekslerstation på en privat ejendom.

Den lokale tandlæge havde blandt andet tinglyst et udlæg på ejendommen, da ejeren manglede at betale en regning herfra. Da projektet blev gennemført ved en frivillig aftale med ejeren, skulle tandlægen godkende salget og havde derved indirekte mulighed for at påvirke varmeforsyningen af det nye boligområde. Gennem dialog lykkedes det, at få godkendelsen af salget fra tandlægen. Var arealet blevet erhvervet ved ekspropriation, ville tandlægen ikke kunne modsætte sig salget.

COWI anbefaler, at der ved opstarten af et byudviklingsprojekt laves en analyse af, hvilke arealer og rettigheder, der skal erhverves og at besluttes, om det skal ske ved frivillige aftaler eller ekspropriation. Bliver man på et fremskredet tidspunkt nødsaget til at igangsætte en ekspropriationsproces, fordi lodsejere eller andre rettighedshavere modsætter sig projektet, kan det medføre markante forsinkelser. En kommunal ekspropriationsproces tager mindst 14-15 uger uanset indgrebets størrelse og antallet af ejendomme.

Få mere information om håndtering af ejendomsretlige problemstillinger på byudviklingsprojekter.

Martin Korgaard
Telefon 56 40 66 05
makd@cowi.dk

Leave a Reply