City Creators

A COWI blog about Urban Development

29 trafikprojekter i Odense skaber rammerne om fremtidens midtby: Trafik i Odense 2013-15

Leave a comment

Odense_blog

Odense skal i de kommende år gennemføre en række store byomdannelsesprojekter, som vil få indflydelse på, hvordan Odenseanerne transporterer sig rundt i byen. Fredeliggørelse af midtbyen bl.a. ved lukning af Thomas B. Thriges Gade og åbningen af Odins Bro er nogle af de projekter, som vil få stor betydning.

COWI har hjulpet Odense Kommune med at udarbejde en to-årig trafikplan, som informerer Odenses borgere om de kommende års projekter og trafikale tiltag.

I trafikplanen er der udpeget 29 konkrete bil-, cykel- og fodgængerprojekter, som alle er kortlagt med henblik på virkninger for bilister, cyklister, fodgængere og kollektiv trafik. Den fremadrettede del af planen er udviklet i et sparringsforløb med eksterne eksperter, der har valideret planens løsningsforslag på en workshop om udfordringernes karakter og mulige løsninger.

Planen forklarer konkret, hvad der sker i kryds og på strækninger i de enkelte områder i Odense. Den indeholder endvidere en gennemgang af de planlagte projekter og en beskrivelse af, hvorfor de gennemføres.

Eksempler på projekter, som skal gennemføres i Odense i de kommende år, er:

  • Ekstra svingbaner for biltrafikken i udvalgte kryds.
  • Cykelstier på centrale bygader.
  • Fodgængervenlige gader.

Vil du vide mere om “Trafik i Odense 2013-15” så kontakt:
Karen Marie Lei
klei@cowi.dk
tlf. +45 2916 4268

 

 

 

Randers Kommune har fået 45 % flere cyklister

I løbet af tre år har Randers Kommune fået 45 % flere cyklister, viser en ny undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet. COWI har hjulpet Randers Kommune med en række indsatser for at fremme brugen af cyklen.

De gennemførte tiltag i Randers har både været en massiv kampagneindsats rettet mod forskellige målgrupper samt forbedring af de fysiske forhold for cyklister. Et udvalg af de cykelfremmende tiltag, som med succes er anvendt, er:

  • Udlån af Elcykler
  • Udlån af ladcykler til børnehave
  • Cykeltemauge på Hornbæk skole
  • Forbedring af cykelparkering i Randers midtby
  • Cykelworkshops
  • Sikring af skoleveje

Vil du vide mere projektet eller hør nærmere om, hvordan du kan få flere cyklister i din by/kommune, så kontakt:

Karen Marie Lei
klei@cowi.dk
tlf. +45 2916 4268

Leave a Reply