City Creators

A COWI blog about Urban Development

COWI udstiller på Dansk Arkitektur Center: Biogasanlæg – Arkitektur og Landskab

Leave a comment

Biogas_blog

Projektet “Biogasanlæg – arkitektur og landskab” udstilles på Dansk Arkitektur Center (DAC) fra den 15. april 2012 kl. 14.00, hvor Miljøminister Ida Auken og Realdanias direktør Hans Peter Svendler m.fl. åbner udstillingen. Se mere her.

Biogas er et væsentligt bidrag til fremtidens energiforsyning, og det bliver derfor afgørende, at anlæg, arkitektur og landskab tænkes sammen, når de kommende biogasanlæg placeres og udformes.

COWI har sammen med Gottlieb Paludan Architects, Tankestreg Arkitekter og Naturstyrelsen udarbejdet visionære forslag til, hvordan syv udvalgte biogasanlæg kan udformes og indpasses i landskabet.

Viden og værktøjer til alle interesserede

Flere af pilotprojekterne er nu i gang med myndighedsbehandling og -planlægning med udgangspunkt i rådgivergruppens dispositionsforslag. Udover udvikling af landskabsplaner og ledelse af projektering har COWI også bidraget til formidling af resultaterne og med tekniske eksperter med kendskab til biogasanlæg og industri-og energiproduktion generelt.
Den viden og de værktøjer, som er udviklet i pilotprojekterne, bliver efterfølgende stillet til rådighed for alle interesserede – landmænd, myndigheder, energiselskaber, arkitekter og landskabsarkitekter.

Vil du vide mere?

Anne Klinker Jørgensen
akjo@cowi.dk
56 40 12 13

Leave a Reply