City Creators

A COWI blog about Urban Development

“Tal med landskabsarkitekterne” – borgerdialog for 4.500 borgere

Leave a comment

Borgerdialog_Blog

“Åben tegnestue” blev afholdt af Metroselskabet i samarbejde med Københavns og Frederiksberg Kommune. Landskabsarkitekterne i COWI rykkede ud i byen for at møde borgerne på deres hjemmebane. Her kunne borgerne komme til “Åben tegnestue” og tale med landskabsarkitekterne bag de nye forpladser, stille spørgsmål og komme med gode idéer.

Landskabsarkitekterne i COWI har udarbejdet både plancher og modeller til alle arrangementerne og var desuden aktive deltagere i både ”Åben Tegnestue” og ”Gå-hjem-møder” i lokalafdelingerne efterfølgende. Arrangementerne var en stor succes med 4.500 besøgende.

Megafon udarbejdede efterfølgende en tilfredshedsundersøgelse, der viste at 85 % syntes, at landskabsarkitekterne var “meget gode” eller “gode” til at lytte til borgerne, og at 84 % af borgerne syntes, at “ingenting” var dårligt ved “Åben tegnestue”.

Arrangementet blev nomineret til KomPris´10, der hvert år uddeles af Dansk Kommunikationsforening.

Kontakt Louise Risør – lori@cowi.dk – og hør mere om landskabsarkitekterne.

Leave a Reply