City Creators

A COWI blog about Urban Development

Klimatilpasning for Faxe Kommune

Leave a comment

??????????????

Der er stor opmærksomhed på klimatilpasningsplaner, og vi har bred erfaring med denne type planlægning. Senest har vi bl.a. bistået Miljøministeriet med Vejledning om Klimatilpasningsplaner og Klimalokalplaner og som et konkret eksempel har vi hjulpet Faxe Kommune med udarbejdelsen af en klimatilpasningsplan for hele kommunen. 

Faxe Ladeplads har fået ekstra fokus på grund af sin placering tæt ved havet, Faxe å’s udløb ikke langt fra centrum og de eventuelle oversvømmelser i kloaksystemet, der vil opstå ved et skybrud. Således har vi regnet på kombinerede hændelser af eksempelvis højvande og skybrud. Situationer, der blandt andet vil give vandløbsoversvømmelser tilbage i Faxe å.

På baggrund af oversvømmelsesberegningerne har vi udført en risikokortlægning, hvor vi har koblet sandsynlighederne for oversvømmelse med den økonomiske konsekvens.

Endelig har vi givet Faxe Kommune og Faxe Forsyning vores bedste bud på de fremtidige problemstillinger og deres prioritering.

Kontakt Troels Christiansen – trch@cowi.dk – og Jeppe Sikker Jensen – jij@cowi.dk og hør mere om projekterne med klimatilpasning.

Leave a Reply