City Creators

A COWI blog about Urban Development

Cykelparkering til Metroen – 6.650 cykelparkeringspladser

Leave a comment

Cykelparkering_Blog

COWI er rådgiver for Metroselskabet i forbindelse med håndteringen af de mange cykelparkeringspladser til den nye Cityring. Der skal placeres 6.650 cykelparkeringspladser i tilknytning til de 17 Metrostationer, hvilket er en af de største planmæssige udfordringer. Samlet set fylder cykelparkeringen over 14.000 m²! For at få så optimal og funktionel en cykelparkering som mulig, tager placeringen udgangspunkt i to hovedprincipper.

  • Cykelparkeringen placeres strategisk i forhold til, hvor de fleste cyklister kommer fra, og indenfor en radius af 40 meter til cyklisternes mål, som i vores projekt er Metroens hovedtrapper.
  • Cyklerne placeres i rationelle systemer, der minimerer arealet, gør det overskueligt at finde sin cykel og frigiver så stort et areal som muligt til andre mere rekreative funktioner.

Kontakt Louise Risør og hør mere om projektet – lori@cowi.dk

Leave a Reply