City Creators

A COWI blog about Urban Development

COWI registrerer bevaringsværdige bygninger på Frederiksbjerg i Aarhus

Leave a comment

Bevaringsværdige bygninger_blog

Aarhus Kommune har igangsat arbejdet med at skabe et nyt plangrundlag for kvarteret omkring Jægergårdsgade og Ole Rømers Gade Århus. Områdets særlige miljø er karakteriseret ved sammenstødet mellem høj karrébebyggelse med fælles gårdrum og mindre byhuse i 1½-2 etager med private gårdhaver. For at danne et overblik over bygningsmassen er COWI blevet bedt om at gennemføre en registrering af bygningernes bevaringsværdi. Alt i alt skal omkring 450 bygninger vurderes.

Registreringen gennemføres digitalt med brug af COWIs iPad registrerings-app, som man kan læse mere om her: http://citycreators.dk/2013/01/30/cowi-debuterer-i-app-store-dataregistrering-pa-ipad/.

Det giver en række fordele – blandt andet muligheden for præcist at udpege hvilken bygning der registreres. Samtidig bliver resultaterne af registreringen direkte tilgængelige med det samme, så besværlig indtastning af data og deraf følgende risiko for fejl undgås. Systemet er udviklet for at gøre registreringsarbejdet bedre og enklere, og har været i anvendelse i flere kommuner, blandt andet Rudersdal og Aabenraa kommuner, hvor COWI har lavet bevaringsvurdering af mere end 10.000 bygninger.

Kontakt Lars Lund for at høre mere om projektet – lrlu@cowi.dk

Leave a Reply