City Creators

A COWI blog about Urban Development

COWI hjælper Odense med ny trafikplan

Leave a comment

Trafik i Odense

‘Trafik i Odense 2015’ er titlen på den nye plan som skal give borgerne overblik over vejtrafikkapaciteten og bilfremkommeligheden i Odense, efter at bymidten er fredeliggjort bl.a. ved omdannelse af Thomas B. Thriges Gade til næste år. COWI har stået for udarbejdelsen af planen. Næste step i processen er en ‘Mobilitetsplan 2013-15’ for Odense.

Planen forklarer konkret, hvad der sker i kryds og på strækninger i Odense midtby og på Ringvejen. Den indeholder endvidere en gennemgang af de planlagte projekter og en beskrivelse af hvorfor de gennemføres. Projekterne gennemføres i 2013-15.

‘Trafik i Odense 2015’ er en konstaterende plan, der giver et overblik over udfordringer på vejtrafikområdet, og som på baggrund af en ekspertworkshop udpeger løsninger for  29 strækninger og kryds.

Ekspertworkshop

Planen er udviklet i et sparringsforløb med eksterne eksperter der har valideret planens løsningsforslag på en workshop om udfordringernes karakter og mulige løsninger. Workshoppens hovedformål var at få diskuteret planens indhold og få nye input til de trafikale dilemmaer, herunder anbefalinger på løsningsmuligheder. Ekspertgruppen har også kommenteret på den endelige plan.

Ventetidsberegninger

For at give borgerne et billede af hvordan fremkommeligheden bliver, i fremtiden, har COWI udarbejdet et kort med gennemsnitlige ventetider i et stort antal kryds i Odenses midtby og på Ringvejen.

Kontakt Karen Marie Lei og hør mere om projektet – klei@cowi.dk

Leave a Reply