City Creators

A COWI blog about Urban Development

COWIs jyske cykelbyer og cykelpuljen 2013

Leave a comment

Event_hornbæk_2

COWI har de seneste år hjulpet flere jyske kommuner med at ansøge om midler fra statens pulje til mere cykeltrafik, til projekter med det overordnede formål at få flere op på cyklen. To af de projekter, som opnåede tilsagn, var Randers og Horsens Kommuner til hver deres store cykelbyprojekt. Siden startskuddet lød, er der i begge kommuner blevet gennemført en lang række af cykelfremmende tiltag. Projekterne har udviklet sig til flere faser, ligesom der lige nu er nye cykelprojekter i støbeskeen.

Horsens Cykelby

Under sloganet ‘Et hjul foran’ har Horsens Kommune igangsat et vidt omspændende cykelbyprojekt, hvor COWI hele vejen har bistået kommunen med rådgivning. I projektet er der ind til nu omsat for godt 24 mio. kr., og der søges endvidere også om støtte til en række nye projekter i 2013. Ind til nu er 21 lokaliteter i 4 landsbyer blevet forbedret med henblik på at gøre en større andel af skolebørnene selvtransporterende. 15 signalanlæg er analyseret, og der er gennemført tiltag til forbedring af cyklisternes fremkommelighed, komfort, tryghed og sikkerhed. Der er arbejdet med utraditionelle løsninger, herunder særligt ITS-løsninger. Cyklisterne er i øvrigt blevet forkælet med eksempelvis en lang række nye cykelstier i og uden for Horsens by, cykelparkering og cyklisttællere. Fremadrettet arbejdes der bl.a. med en ny grøn cykel- og bevægelsessti i det gamle banetracé og en række andre spændende cykelprojekter. Projekterne har givet mange flere cyklister i Horsens.

Randers Cykelby

Den første fase af cykelbyprojektet i Randers havde et budget på 6 mio. kr. og indeholdt en vifte af tiltag, som COWI har hjulpet Randers Kommune med at udføre.  Forstaden Hornbæk blev udpeget som pilotområde. Her har COWI hjulpet med højne sikkerheden og trygheden for skolebørn. I forbindelse med initiativerne i Hornbæk er der iværksat en række forskellige kampagner med forskellige målgrupper. I Randers Midtby er der etableret en højfremkommelig cykelring samt en række ny cykelparkeringsmuligheder. Som pilotprojekt er der udlånt 25 elcykler til borgere i landsbyer med arbejdsplads i Randers. I fase 2 var pilotområdet Dronningborg, og også her var der stier og kampagner under samme koncept som for Hornbæk. Evaluering er foretaget af anden rådgiver, som konkluderer at COWIs kampagner og tiltag har givet særdeles god effekt på antallet af cyklende i Randers. J

Puljeansøgninger 2013

Igen i år hjælper COWI en lang række kunder med puljeansøgninger til cykelpuljen med frist d.11. april 2013, men også trafiksikkerhedsbypuljen som forventes at have frist til august. Mange kommuner har opnået støtte de seneste år til skolevejscykling og pendling. 2 byer er valgt som trafiksikkerhedsbyer i 2012 Silkeborg og Svendborg. COWI har lavet sikkerhedsplaner for begge byer, og har skrevet puljeansøgning også her med flere steder. Vi venter på afgørelse for seneste runde.

Kontakt Karen Marie Lei – klei@cowi.dk – eller Majken Kobbelgaard Andersen – mnae@cowi.dk – og hør mere.

Leave a Reply