City Creators

A COWI blog about Urban Development

Velkommen til 4 nye kolleger

Leave a comment

?????

Danmarks største miljø for byudvikling bliver større. Omkring 1.april 2013 kan vi sige velkommen til hele 4 nye kolleger.

Velkommen til Maria Ljungbo Jensen, Jakob Charmoth Nielsen, Mette Bjelke og René Lund Hansen.

Maria Ljungbo Jensen kommer fra en stilling som lokalplanlægger i Aarhus. Maria kommer fra Thule Hansens Tegnestue hvor hun har været de sidste 5 år og lavet en lang række lokalplaner i Aarhus Kommune. Før det brugte hun 7 år i NCC som arkitekt hvor hun lavede bebyggelses- og landskabsplaner.

Jakob Charmoth Nielsen kommer fra en stilling som byplanlægger ved Aalborg Kommune. Jacob har arbejdet med byrumsdesign, visualiseringer og andre grafiske præsentationer.

Mette Bjelke vender tilbage til os efter 2 års eventyr i Brasilien. Mette startede i COWI i 2007 som byplanarkitekt, og før det var hun ansat hos Landskabskonsulenterne og hos Niras. Mettes har været med til at designe en lang række masterplaner, byrum, lokalplaner mv.

René Lund Hansen kommer fra en stilling som trafikplanlægger i Aalborg Kommune, hvor han har været siden han dimitterede fra AAU i 2011. René har bl.a. været involveret i handlingsplaner for cykelstier og trafikplanlægning for godstransport.

René er startet på Aalborg-kontoret pr. 1. marts. Efter påske starter Mette og Jakob  på Aalborg-kontoret  og Maria på Aarhus-kontoret.

Kontakt afdelingschef Jasper Kyndi for at høre mere om et job i COWIs afdeling for Plan, Udvikling og Trafik – jpk@cowi.dk

Leave a Reply