City Creators

A COWI blog about Urban Development

Vejledning om klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner

2 Comments

Vejledningen_bloggen

COWI har bistået Miljøministeriet med udarbejdelsen af vejledningen om klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner. Vejledningen er nu tilgængelig via Naturstyrelsens hjemmeside – læs den her. COWI har i flere år været med blandt de førende danske rådgivere indenfor klimatilpasning, hvor udfordringerne er centreret om at gøre fremtidens byer i stand til at håndtere skybrud og stormfloder uden store skader og påvirkninger.

COWI arbejder allerede sammen med mange kommuner og vandselskaber med at udarbejde oversvømmelseskortlægninger, udpege risiko og lave handleplaner for hvor og hvornår, der skal tilpasses. Hvad kan vi gøre for din kommune?

Aftalen om kommunernes økonomi for 2013, som er indgået mellem regeringen og KL, betyder, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser og skaber overblik over og prioriterer indsatsen. Klimatilpasningsplanerne indarbejdes direkte i eller som tillæg til kommuneplanerne.

Staten understøtter kommunernes arbejde med klimatilpasningsplaner ved at stille data og kort til rådighed for kommunernes risikokortlægning og ved at gennemføre de nødvendige ændringer af regelgrundlaget og gennem vedlagte vejledning om kommunale klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner.

Kontakt Kristian Bransager og hør mere om klimatilpasningsplaner – krbr@cowi.dk

2 thoughts on “Vejledning om klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner

  1. Var der ikke noget med, at et rejsehold skulle rundt og skubbe på processen: http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/02/02/02223245.htm

Leave a Reply