City Creators

A COWI blog about Urban Development

På trafiksikkerhedsblog med borgerne i Svendborg

Leave a comment

QR_Svendborg

COWI har hjulpet Svendborg Kommune med at rejse 10 mio. statskroner til at styrke trafiksikkerheden i Svendborg under overskriften “Svendborg sætter farten ned”. I projektet medfinansierer kommunen med 7 mio. kr øremærket skolevejsprojekter. Der er blevet gennemført en webbaseret skolevejsundersøgelse, som ligger på Svendborg Kommunes website, og der peges på konkrete forslag til ændringer på vejnettet via en blog

Her har offentligheden mulighed for at kigge og kommentere på Svendborg by eller specifikt på de 9 skoledistrikter, hvor der planlægges en indsats. Bloggen er tilpasset visning på smartphones og rummer opslag på skolerne med QR-koder, prøv selv, der linker dybt til et blogindlæg for netop den skole. I ugen omkring den afviklede borgerworkshop viser statistikken, at 80 brugere var forbi bloggen og hver kiggede på 5-7 sider. Selve workshoppen tiltrak 40 aktive borgere, mens bloggen gav mulighed for, at interesserede og forhindrede, alligevel kunne kigge med og aflevere deres holdning via kommentarfunktionen. To borgere har valgt at kommentere, og formanden for Udvalget for Teknik og Miljø både introducerer og kommenterer workshoppen via korte videoklip, som er integreret i blogindlæg.

COWI har tidligere leveret 2 blogs til Svendborg Kommune: èn omhandlende processen ifbm. kulturmiljøkortlægning og èn omkring planstrategiprocessen i lokalområderne, og Svendborg Kommune bruger desuden COWIs software til produktion og visning af kommuneplanen, hvilket viser, at danske kommuner aktivt bruger Internettet som dialogplatform i det lokale demokrati – både til den overordnede planlægning men også til mere fagspecifikke områder som netop trafiksikkerhed.

Kontakt projektleder Birger Villadsen  og hør mere om projektet – bivi@cowi.dk.

Kontakt Henrik Bojsen om borgerinddragelse og digitale medier – hebo@cowi.dk.

Leave a Reply