City Creators

A COWI blog about Urban Development

COWI på tour med City Sense i Tyskland

Leave a comment

CITY SENSE_logo_ny

Med det bluetooth-baserede værktøj, City Sense, er COWI i stand til at beregne præcise rejsetider i trafikken. Ved brug af målere opsat på strategisk udvalgte steder på vejnettet, registreres bluetooth-enheder i forbipasserende køretøjer, der beregnes rejsetider, og resultaterne præsenteres grafisk på internettet. Læs mere om City Sense her.

To repræsentanter af vores afdeling har netop været på en tur til Berlin, hvor City Sense blev præsenteret for Potsdam Kommune og for delstatsforvaltningen af Land Brandenburg, og interessen var meget stor. Potsdam Kommune var meget interesseret i at teste City Sense på en betydende indfaldsvej. På strækningen anvender kommunen i dag dosering af trafikken ind imod byen, og der foretages konstante målinger af luftkvalitet mv. City Sense kan her hjælpe til at kortlægge de trafikale konsekvenser af dosering og prioritering af den kollektive trafik.

De tyske myndigheder har til forskel for de fleste danske kommuner allerede veludbyggede trafikmanagementsystemer, og de var meget fokuserede på de tekniske detaljer, ikke mindst grænseflader og kompatibilitet med deres eksisterende systemer. Hertil kommer, at de tyske myndigheder er meget fokuserede på at sikre anonymitet i henhold til den tyske databeskyttelseslovgivning.

Sammen med vores underleverandør, Blip Systems A/S, har vi udviklet systemet, der er meget konkurrencedygtigt i markedet for detaljerede rejsetidsmålinger. Blip Systems A/S leverer hard- og software, og kombineret med COWIs indgående viden om trafik er det sikret, at systemet kan anvendes i stort set alle vejmiljøer – på motorveje, landeveje, på byveje i blandet trafik og helt ind omkring enkelte kryds.

Vi ser frem til at arbejde på et pilotprojekt i Potsdam Kommune og glæder os til at skabe synergieffekter til andre kommuner og vejmyndigheder i Tyskland.

For mere information om City Sense kontakt Jonas Hammershøj Olesen – jool@cowi.dk

Leave a Reply